Nieuwe aangifte Baybasin tegen Demmink

Advocaat Adèle van der Plas heeft namens Hüseyin Baybasin voor de tweede maal aangifte gedaan tegen de secretaris-generaal van het ministerie van Justitie. Nieuw is dat – volgens de aangifte – toenmalig hoofdofficier van justitie in Zwolle, Hans Holthuis, aan zaaksofficieren opdracht gaf Baybasin te vervolgen in opdracht van Demmink. Ook nieuw is dat een oud-officier van justitie stelt dat Demmink zich actief met de strafzaak van Baybasin heeft bemoeid.

 

Door WIm van de Pol.

De strekking van de nieuwe aangifte is hetzelfde als die in de eerdere uit 2007: Joris Demmink zou met toenmalige Turkse autoriteiten hebben samengespannen om het Openbaar Ministerie in Nederland ertoe te bewegen Baybasin in Nederland te vervolgen voor twee liquidaties die hij niet heeft gepleegd.

Ook was bekend dat de Turkse overheid een rapport heeft laten maken over de zaak Baybasin. Daarin staat dat Demmink onder druk is gezet om Baybasin te laten vervolgen, nadat zou zijn gebleken dat deze in Turkije zich schuldig maakte aan kindermisbruik. Dat heeft Baybasin ook – onder meer – vervat in zijn herzieningsverzoek dat hij dit voorjaar indiende bij de Hoge Raad.

Twee vermeende slachtoffers van kindermisbruik in Turkije hebben in de periode tussen 2008 en 2011 aangifte gedaan bij het landelijk parket . 

Een Turkse oud-minster heeft verklaard dat Demmink, die destijds directeur-generaal Internationale Samenwerking op het ministerie van Justitie was, zich in Turkije met de vervolging van Baybasin bemoeide. Het ministerie van Justitie heeft sinds 2007 ontkend dat Joris Demmink in Turkije is geweest in de bedoelde periode.

Volgens het Turkse rapport moest Baybasin uit de weg worden geruimd omdat hij bemiddelde tussen de PKK en de militairen en omdat hij drugshandel door leden van de toenmalige regering van Tansu Ciller aan de kaak stelde. Een reeks rijke Koerdische zakenlieden, drugshandelaars en politici zijn in die tijd door onbekenden vermoord. Later stelde een parlementaire onderzoekscommissie vast dat dit operaties van een geheime dienst zijn geweest.

De Nederlandse politie en het Nederlandse Openbaar Ministerie hebben jarenlang in Turkije nauw samengewerkt met een regering en ambtenaren die corrupt blijken te zijn geweest. 

Uit de verklaring van de voormalige officier van justitie en plaatsvervangend hoofdofficier van justitie in Amsterdam, Jan Koers, blijkt dat Demmink zich tijdens het onderzoek in de strafzaak tegen Baybasin als directeur-generaal heeft bemoeid met de zaak. Hij gaf opdracht aan een officier van justitie om de status van Baybasin in Groot-Britannië op te vragen.

Het gerechtshof in Den Haag heeft in een andere klacht vastgesteld dat hoge ambtenaren van het ministerie zich niet direct behoren te wenden tot individuele leden van het Openbaar Ministerie. Indien zoiets aan de orde zou zijn, dan zou dit via het parket-generaal lopen, want dat is de leiding van het OM. 

In 2007 deed Baybasin ook al eens aangifte tegen Demmink, toen ging de officier van justitie niet tot vervolging over. Over de klacht die daarop volgde oordeelde het gerechtshof dat Baybasin de zaak onvoldoende feitelijk had onderbouwd.

Verder blijkt uit de aangifte dat advocaat Van der Plas beschikt over bewijzen dat Demmink zich actief heeft bemoeid met de detentie van Baybasin, en hem onder meer in landelijke isolatie heeft laten plaatsen.

Hier is de gehele aangifte te vinden.

Hier alle berichten over Baybasin.