Een nieuwe aflevering over het Bruinsma-kapitaal

Het Haarlemse Openbaar Ministerie weigerde te spreken met Ard Tas over het onderzoek naar de diefstal van geld bij de drukkerij Joh. Enschedé. Deze zelfde Tas is eigenaar van de miljoenenclaim op een banktegoed met geld van wijlen Klaas Bruinsma (foto) dat nog steeds op een bank in het Zwitserse Bazel zou staan.

Door @Wim van de Pol

Tas zegt tegen Crimesite dat zijn contact met het Openbaar Ministerie over de achtergronden van de diefstal bij Joh. Enschedé (dat onderzoek loopt momenteel nog) werd verbroken nadat hij tegen de officier van justitie in Haarlem begon over zijn beëindigde getuigenbeschermingsprogramma. Hij zegt ook het geld van de Bruinsma-erfenis in Bazel te hebben aangekaart (zie: Getuige “Enschedé”: uit getuigenbescherming gezet).

Het is een nieuwe episode in de sage over de Bruinsma-miljoenen.

Ard Tas

Bruinsma-geld

De onderhandelingen van Tas over zijn getuigenbescherming en de Bruinsma-claim hebben met elkaar te maken. Tas stelt dat hij in het voorjaar van 2012 over zijn getuigenbescherming en zijn getuigenverklaring in gesprek was met een officier van justitie, en toen ook sprak over de Bruinsma-miljoenen. Deze officier van justitie was destijds verbonden aan het landelijk parket maar inmiddels werkzaam voor het Openbaar Ministerie op de Antillen. In de ontwerp-deal die Tas met de Staat wilde sluiten, maar dus niet door ging, lag die Bruinsma-erfenis in Bazel besloten. Tas was bereid verklaringen af te gaan leggen mits de Staat zijn vriend Anton Bruinsma (de broer van Klaas Bruinsma) zou helpen het Bruinsma-geld in Bazel in handen te krijgen.

Assisteren

Bank Baumann

Volgens Tas deed de bewuste officier van justitie navraag binnen het Openbaar Ministerie en kwam hij dat voorjaar van 2012 snel met de mededeling dat de Staat inderdaad op de achtergrond zou kunnen assisteren, bijvoorbeeld door contacten te leggen in Zwitserland bij het claimen van het Zwitserse geld door Anton Bruinsma. De officier zou ook te kennen te hebben gegeven dat het geld nog altijd in Bazel aanwezig was, bij de betreffende bank. Dat kapitaal, bij Bank Baumann, zou volgens de officier op dat moment ongeveer 11,8 miljoen euro bedragen, aldus Tas. Tijdens sommige bijeenkomsten waren ook Anton Bruinsma en een advocaat van Tas aanwezig. Een overeenkomst met de officier van justitie van het landelijk parket leek in de maak.

Totdat het OM eind april 2012 plotseling het contact met Tas verbrak. Tas stelt dat het niet anders kan dan dat binnen Justitie werd ontdekt dat de Nederlandse staat door een clausule in de deal van oud-officier van justitie Fred Teeven met de erven Bruinsma afstand moest doen van het geld in Bazel. Een rechtszaak over zijn beschermingsprogramma verloor Tas overigens.

Opstelten

Dat er nog Bruinsma-miljoenen in Bazel stonden was een jaar eerder (in 2011) in Het Parool bekend geworden. Volgens Bruinsma en Tas zag de Staat aanvankelijk publicitair voordeel in het terughalen door Bruinsma en Tas van het geld in Bazel. In 2011 had minister van Justitie Opstelten na enig tumult in de media aan de Tweede Kamer laten weten dat voor de Nederlandse staat de kans verkeken was om het geld nog te kunnen toucheren. Nu staat het geld daar waarschijnlijk nog.

De ondernemers Gerard Cok, John Engelsma en “Dikke” Charles Geerts waren zakelijke partners van Klaas Bruinsma. Zij zouden recht kunnen doen gelden op de miljoenen in Bazel. Maar de pot met geld zou ook een gifpil kunnen zijn. Wie er formeel aanspraak op maakt kan direct verdachte worden van witwassen.

Anton Bruinsma

Legaal

Klaas Bruinsma liet tot zijn dood in 1991 vele miljoenen aan drugswinsten naar trustbedrijven in Hong Kong vloeien. Dat was drugsgeld, maar ook legaal verkregen geld. Een deel ervan kwam terecht in het Zwitserse Bazel.

Na het verscheiden van frisdrankfabrikant en vader Ton Bruinsma (in de jaren tachtig) spraken de broers Klaas en Anton af om met hun deel van het nagelaten legale kapitaal in het vastgoed te gaan. Klaas Bruinsma had daarnaast separaat zijn hasjhandel. Anton Bruinsma kwam aan het roer te staan van het vastgoedbedrijf. Rond 1988 beliep die portefeuille bijna 18 miljoen gulden, zo blijkt uit papieren die in bezit zijn van Anton Bruinsma en Ard Tas. Plotseling was echter de goede harmonie tussen de broers voorbij.

Volgens Anton Bruinsma en Ard Tas legde Klaas Bruinsma op 17 mei 1988 bij Anton en zijn vriendin thuis een pistool op tafel. De volgende ochtend om negen uur deed Anton Bruinsma op een Amsterdams notariskantoor gedwongen afstand van zijn bezit aan onroerend goed, terwijl buiten bodyguards van zijn broer op de stoep stonden. Anton zette handtekeningen en was direct alles kwijt.

Ard Tas zegt dat niet alleen deze afpersing geheel gedocumenteerd is maar dat tevens uit documenten blijkt dat Anton Bruinsma nog steeds de wettelijke erfgenaam is van al het vermogen van Klaas Bruinsma. Anton Bruinsma en Ard Tas betogen dat het vermogen van Klaas Bruinsma en dus ook het geld in Bazel deels legaal was, namelijk voorzover afkomstig uit de erfenis van Ton Bruinsma en uit vastgoedtransacties verkregen.

Vreemdelingenlegioen

Ard Tas zegt dus dat Anton Bruinsma een legitieme claim had op het geld dat Klaas van Anton afperste en dat dit legaal geld was, afkomstig uit het vastgoed en de erfenis van Ton Bruinsma. Tas werd in 2015 formeel de eigenaar van de claim, nadat hij met Anton Bruinsma hierover een overeenkomst registreerde bij de Amsterdamse rechtbank. Inmiddels, zegt Tas, is de Bruinsma-claim deels overgegaan naar een internationaal opererend beveiligingsbedrijf geleid door Roemeense ex-legionnairs uit het Franse Vreemdelingenlegioen, waarin ook een telg van een steenrijke Zuid-Franse familie in deelneemt. Deze Stephane Trevisiol, is de zoon van bouwondernemer in ruste Paul Trevisiol.

Tas zegt van plan te zijn in Zwitserland een juridische procedure te starten om de miljoenen bij Bank Baumann te incasseren.

In 2015 werden Kamervragen gesteld over de Bazel-miljoenen naar aanleiding van het boek Fred en de Wet. De antwoorden op die vragen lieten aan volledigheid te wensen over. Zie daarover: Informatie over Teeven-deal achtergehouden