Nieuwe feiten over “moordzaak”

In het hierzieningsverzoek in de zaak Baybasin zit een aantal nieuwe feiten waarover het veroordelende hof in Den Bosch in 2002 niet over beschikte. Het gegeven dat de huidige hoofdofficier van Breda, Hugo Hillenaar (foto), destijds mogelijk meineed pleegde over het begin van het onderzoek is er één van, de mogelijk in elkaar gezette telefoontaps een ander. Nog belangrijker: de justitiële documenten uit Turkije die aantonen dat de door het Bossche hof veronderstelde medeverdachten van Baybasin in de moordzaak in Turkije niet verdacht waren of vrijgesproken zijn. Lees onderaan het gehele herzieningsverzoek.

Alle feiten waarvoor Hüseyin Baybasin levenslang kreeg zijn gepleegd in Turkije. Het belangrijkste feit is een moordopdracht.

Baybasin zou in 1997 Suleyman Öge om een drugsschuld hebben laten vermoorden in Istanbul door Yafuz Yavuztürk en Nuri Korkut. Het gerechtshof baseerde de veroordeling enkel op telefoongesprekken tussen die twee mannen en Baybasin. Nu blijkt dat de Turkse officier van justitie tegen Yavuztürk in 2004 vrijspraak eiste en Korkut nooit vervolgd is geweest.

In een telefoongesprek tussen Baybasin en Yavuztürk wordt gezegd dat ‘de opdracht in de tuin is uitgevoerd’. In een ander wordt over een ‘contract’ gesproken. Bij deze telefoongesprekken, die door de Commissie Buruma zijn onderzocht, plaatsen deskundigen grote vraagtekens ten aanzien van de authenticiteit.

Over één gesprek zegt een deskundige dat het ‘cooked’ is uit vele fragmenten. In een ander gesprek komt een reeks rare verschijnselen voor. Bijvoorbeeld “overspraak”, waarbij een stemmen van een ander gesprek te horen zijn, wat bij opname – in 1997 – in Nederland niet meer mogelijk was.

Deze Nederlandse tapgesprekken zijn in Turkije in 1998 gebruikt als bewijs tegen Yavuztürk en Korkut. Maar jarenlang onderzoek heeft in Turkije niets opgeleverd.

Sterker: uiteindelijk concludeerde de officier van justitie dat de moord helemaal niets met een drugsschuld of Baybasin te maken had en dat het hele onderzoek eind jaren negentig op verkeerde aannames was gestoeld geweest.

Een anonieme Turkse politiefunctionaris zegt dat deze Öge-zaak ‘op verzoek van de Nederlanders’ in de schoenen van Basybasin is geschoven.

Nieuw is ook de verklaring van Yavuztürk aan de advocaat van Baybasin uit 2008. Hij zegt dat hij gelijktijdig met Baybasin in 1998 in Istanbul is aangehouden en vertelt hoe hij toen gemarteld werd.

Hij is gedwongen na beluistering van telefoongesprekken te verklaren dat hij telefonisch een moordopdracht van Baybasin heeft ontvangen. Ook werd gedreigd met marteling van zijn vrouw en zoontje. Toen die werden aangevoerd heeft hij een verklaring getekend waarin hij zegt van ‘iemand’ een telefonische instructie om een moord te plegen heeft ontvangen.

Maar de naam Baybasin noemt hij niet.

Een medicus heeft in een verklaring in 1998 de sporen van ernstige marteling bevestigd.

Nieuw is ook een verklaring bij de Turkse rechter-commissaris in 2002 van Yavuztürk waarin deze zegt onder marteling te hebben verklaard.

De grote vraag is: waarom is die verklaring uit 1998 niet aan het strafdossier van Baybasin toegevoegd, terwijl andere informatie wel is uitgewisseld.

Lees hier het gehele herzieningsverzoek (pdf 10,2 Mb) met alle nieuwe feiten in de zaak. Op de site van de Bakker-Schut Stichting zijn veel documenten over de zaak Baybasin te lezen.

Lees ook:

Buruma had Baybasin-zaak nader willen onderzoeken

Commissie Buruma: ‘Telefoontaps Baybasin niet gemanipuleerd’