Nieuwe Passage-getuige is geen kroongetuige

 

Het Openbaar Minsterie heeft een overeenkomst gesloten met een nieuwe getuige in het liquidatieproces Passage. Hij (of zij) zal op naam gaan verklaren over de drie moordzaken uit 1993 die aan verdachten in het proces ten laste zijn gelegd. Volgens het Openbaar Ministerie is het geen kroongetuige. De getuige is geen verdachte in de Passage-zaken en speelt er ook geen rol in. De getuige krijgt alleen een kleine “begunstiging” in ruil voor de getuigenis.

 

 

De nieuwe getuige zal verklaren over Passage-moorden die zijn gepleegd in 1993. Dat zijn de dubbele moord op drugshandelaar Henie Shamel en zijn vriendin Anne de Witte in Antwerpen, de dubbele moord op de Joegoslaven Selim Hadziselimovic en Djordje Ilic bij Ouderkerk aan de Amstel en de moord op Tonnie van Maurik in Amsterdam.

Officier van justitie Betty Wind zei dat eerst een aantal beveiligingsmaatregelen moeten worden uitgevoerd voordat rechtbank en verdediging kennis kunnen nemen van de naam en de verklaringen van de getuige. In oktober zou de getuige kunnen worden gehoord ter zitting.

De afspraken met de getuige zijn gebaseerd of artikel 226 g lid 4 van het Wetboek van Strafvordering. De officier van justitie doet de getuige toezeggingen over zaken die binnen het normale takenpakket van de officier van justitie vallen. Dat gaat dan bijvoorbeeld om wisseling van detentieregime, overplaatsing van de ene strafinrichting naar de andere, het niet verzetten tegen schorsing van de voorlopige hechtenis, of versnelde teruggave van in inbeslaggenomen goederen.. 

Daaruit blijkt dat het gaat om een criminele getuige die gedetineerd zit of in een strafproces verwikkeld is.

Voordat de getuige zal worden gehoord legt de officier van justitie vast in een proces-verbaal welke afspraken er precies zijn gemaakt. Het verschil met de kroongetuige is dat er geen afspraak is over een lagere strafeis of enige financiële vergoeding.

Officier van justitie Betty Wind zei op de zitting dat per moordzaak de getuige een kluisverklaring heeft afgelegd van ‘anderhalf tot twee A4’tje’.  

De betrokken verdachten die nu terechtstaan voor de moorden uit 1993 zijn Jesse R., “Moppie” R. en Pinny S.

Sander Janssen, de advocaat van Jesse R. eiste na het bekend worden van de kluisverklaringen een week voorbereidingstijd voorafgaande aan een verhoor van de getuige. ‘De verklaringen zijn dan misschien niet lang, maar we moeten bestuderen wat er in verband met de verklaringen al in het dossier staat en wat erover in de media is gezegd voordat we de getuige goede vragen kunnen stellen,’ zei Janssen.