Nieuwe wetten tegen georganiseerde criminaliteit

Het nieuwe kabinet een wet invoeren zodat er een verbod op bepaalde motorclubs mogelijk wordt. Dat staat in het regeerakkoord. Het verbod maakt deel uit van ‘de ambitie van het kabinet om met een integrale aanpak van georganiseerde en ondermijnende activiteit te komen’, zo staat het in het uitgelekte regeerakkoord.

Ontwrichten

Volgens de regeringspartijen ‘ontwrichten’ clubs als Satudarah en No Surrender de samenleving. Op dit moment zijn er civiele procedures onder de rechter die het Openbaar Ministerie heeft aangespannen om de Bandidos en Satudarah MC verboden te krijgen. Dat staat los van de plannen van het kabinet. Als de wet wordt aangenomen dat zijn die procedures niet meer nodig.

Privacy

Het nieuwe kabinet richt ook een zogeheten “ondermijningsfonds” op van 100 miljoen euro. Dat fonds sluit aan op een nieuwe Ondermijningswet die knelpunten in de aanpak van georganiseerde criminaliteit moet helpen oplossen. Daarmee wordt bedoeld toenemende samenwerking van de politie met publieke instanties als de Belastingdienst, en sociale instanties maar ook met particuliere ondernemingen.

Binnen het Openbaar Ministerie bestaat de klacht dat dergelijke samenwerking slechts tot op zekere hoogte mogelijk is omdat de privacywetgeving dat verder niet toestaat. De nieuwe wet moet dat wel mogelijk maken.