Opnieuw winst voor Chipshol

In de verwikkelingen rond Chipshol heeft dat bedrijf een nieuwe overwinning behaald. De Hoge Raad heeft vrijdag geoordeeld dat Luchtverkeersleiding Nederland in de jaren 1998-2005 ten onrechte heeft geprobeerd plannen van Chipshol voor de ontwikkeling van het Groenenbergterrein bij Schiphol te dwarsbomen. Chipshol zegt te zijn tegengewerkt in de exploitatie van grond rond de luchthaven door onder meer de staat en Schiphol.

Chipshol heeft in de jaren negentig van de vorige eeuw rond Schiphol terreinen verworven om daarop bedrijfsgebouwen en kantoren te ontwikkelen voor een soort Schiphol-stad. Een daarvan was het Groenenbergterrein dat grenst aan de Aalsmeerbaan, een van de landingsbanen. Het landen op die baan bij slecht zicht wordt mogelijk gemaakt door een bij de baan geïnstalleerd Instrument Landing System (ILS). De werking van dat systeem kan door bebouwing van naburige terreinen ongunstig worden beïnvloed.

In de periode 1998 – 2005 was Chipshol bezig plannen uit te werken en bouwvergunningen te verkrijgen voor de ontwikkeling van het Groenenbergterrein. De Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) adviseerde tegen de bouwplannen omdat die niet verenigbaar zouden zijn met de luchtverkeersveiligheid. De plannen van Chipshol mochten volgens de LVNL niet worden gerealiseerd. Het standpunt van LVNL heeft er ook toe geleid dat de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat een bouwverbod heeft afgekondigd voor het Groenenbergterrein.

Maar de bouwplannen waren helemaal niet zo onveilig als LVNL had voorgesteld, zo concludeerde een commissie in 2005.

Chipshol vindt dat LVNL onrechtmatig heeft gehandeld door jarenlang ten onrechte de ontwikkeling van het Groenenbergterrein te dwarsbomen met haar uiteindelijk onjuist gebleken standpunt. LVNL had Chipshol moeten duidelijk maken hoe haar (bouw)plannen waren getoetst. Daardoor zou Chipshol in de gelegenheid zijn geweest haar plannen aan te passen met het oog op de luchtverkeersveiligheid. Volgens Chipshol is door een en ander de ontwikkeling van het Groenenbergterrein vertraagd en zij stelt LVNL aansprakelijk voor de schade als gevolg van die vertraging.

De vorderingen van Chipshol zijn eerst door de rechtbank Haarlem afgewezen. Wat betreft het aan LVNL verweten onrechtmatig handelen heeft het hof Chipshol voor een deel in het gelijk gesteld. Het hof is ervan uitgegaan dat LVNL de plannen niet op de verkeerde manier heeft getoetst. Wel heeft LVNL vanaf het moment dat Chipshol bouwaanvragen had ingediend (eerst in 1999 en vervolgens in 2002 en 2003), tegenover Chipshol onrechtmatig gehandeld door bij herhaling en zonder enig voorbehoud of nuancering het later onjuist gebleken standpunt uit te dragen dat de realisering van de bouwplannen tot degradatie van de Aalsmeerbaan zou leiden.

LVNL had zich volgens het hof bewust moeten zijn van het belang van Chipshol bij realisering van de bouwplannen. Zij heeft ten onrechte nagelaten duidelijk te maken dat bij wijziging van de bouwplannen mogelijk wel ruimte was voor bebouwing, zodat Chipshol met het oog daarop met alternatieven had kunnen komen. Het hof heeft de vorderingen van Chipshol deels toegewezen en LVNL veroordeeld tot schadevergoeding.

De Hoge Raad onderschrijft het oordeel van het hof dat en waarom de onjuist gebleken inlichtingen van LVNL niet worden gedekt door de overheidsbesluiten waarbij zij heeft geadviseerd. Het oordeel van het hof dat LVNL onrechtmatig heeft gehandeld heeft de Hoge Raad in stand gelaten. Chipshol en de LVNL moeten nu samen de hooget van de schadevergoeding gaan bepalen.

Dat schadebedrag zal niet gering zijn. 

Chipshol vermoedt dat de Nederlandse staat en daaraan geliëerde bedrijf samen hebben gespannen om de plannen van Chipshol te dwarsbomen.

In dat kader zouden zelfs rechters Pieter Kalbfleisch (boven) en Hans Westenberg (onder) ongeoorloofde invloed op processen hebben uitgeoefend en daarover onder ede hebben gelogen. Er loopt nu een strafzaak twee twee rechters over meineed:

Uitgeklede dagvaarding in Chipsholzaak

Chipshol-zaak moet keerpunt zijn 

OM vervolgt oud NMA-topman 

Demmink: ‘Het recht moet zijn loop hebben’ 

Chipshol doet aangifte tegen vier rechters