NL’er mogelijk 31 jaar onschuldig vast in VS

Een Nederlander van 71 jaar zit misschien al 31 jaar ten onrechte vast in de VS. De Volkskrant schrijft dat Nederland niet wil meewerken aan vervroegde vrijlating of overplaatsing omdat hij ten tijde van zijn veroordeling al 13 jaar geen binding meer met Nederland had. 

Ontlastende bewijzen

Volgens de krant stapelen ontlastende bewijzen zich op. Jaitsen Singh is Nederlander van Surinaamse afkomst. Hij werd in 1986 veroordeeld als opdrachtgever van de dubbele moord op zijn vrouw en stiefdochter in hun huis in Ontario (Californië). De straf was tweemaal 25 jaar celstraf voor beide moorden, plus zes jaar omdat het huurmoorden betrof. Singh ontkende en weigerde in te gaan op een plea bargain waarin hij in ruil voor lagere straf schuld zou bekennen.

Corruptie

Een advocate van een Nederlandse stichting die gedetineerden in het buitenland bijstaat ontdekte aanwijzingen voor een juridische dwaling in de strafzaak. De cruciale getuige was een voor roofmoord veroordeelde heroïnejunk die tijdens de zitting zijn verslaving en veroordeling verzweeg. Hij kreeg van de aanklager strafkorting en geld in ruil voor zijn belastende verklaring. Jury noch rechter wisten hiervan. De bewuste aanklager is later overigens door de FBI onderzocht voor corruptie en schuldig bevonden.

Verdwenen

De getuige heeft later schriftelijk verklaard dat hij zijn getuigenis wilde intrekken. Dat ging niet door omdat de man overleed tijdens een arrestatie vlak voor de zitting waarop een en ander onder ede moest worden bekrachtigd. Ten minste drie andere belangrijke getuigen zijn nooit gehoord. Belangrijk sporenmateriaal zoals dna is verdwenen, net als een honkbalknuppel waarmee de slachtoffers zijn geslagen en het laken waarin de lichamen zijn gevonden. Van een wurgkoord is nooit dna afgenomen.

Fout

Op basis van de verzwegen kroongetuige-deal is de zaak herzien. Maar Singhs toenmalige advocaat maakte een cruciale procedurefout. De Nederlandse overheid verzuimde vervolgens een vertrouwensadvocaat aan te stellen en de zaak te onderzoeken. Dat is wel gebruikelijk indien een strafproces van een Nederlander in het buitenland omstreden verloopt.

Onvoldoende binding

Singh heeft in de loop der jaren in zijn cel enkele zelfmoordpogingen gedaan. Nu komt hij op grond van misstanden in de rechtsgang en zijn hoge leeftijd en slechte gezondheid in aanmerking voor vervroegde vrijlating. 4 september is er in San Francisco een hoorzitting. Zijn kansen worden vergroot als Nederland een verklaring afgeeft dat het bereid is Singh op te nemen en hem bij zijn resocialisatie te begeleiden. Ondanks steun van het Nederlandse consulaat-generaal in San Francisco weigert het ministerie van Justitie dat. ‘Daarvoor is volgens het geldende beleid sprake van onvoldoende binding met Nederland’, zegt een woordvoerder van het ministerie. Het ministerie hanteert de richtlijn dat gedetineerden tijdens een veroordeling niet langer dan vijf jaar uit Nederland weg mogen zijn om voor overplaatsing naar Nederland in aanmerking te komen.