Er gaan nog meer gevangenissen sluiten

Het ministerie van Justitie gaat nog meer gevangenissen sluiten. Dat blijkt uit een brief die minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hoeveel en welke inrichtingen dichtgaan schrijft hij niet.

Nu staat al ongeveer een derde van de cellen leeg. De komende vijf jaren zal nog veel minder detentiecapaciteit nodig zijn, omdat de criminaliteit daalt en omdat rechters steeds kortere straffen opleggen. Het ministerie wil geen leegstand blijven financieren. Er dreigt een surplus van 3000 cellen in 2021.

De Dienst Justitiële Inrichtingen werkt aan een plan voor een reorganisatie van de capaciteit. De afgelopen jaren zijn vele tientallen miljoenen euro’s op het gevangeniswezen bezuinigd. Sommige inrichtingen worden verhuurd aan Noorwegen en België en ingezet voor opvang van asielzoekers.