Nog geen strafzaak coffeeshop

Er komt vooralsnog geen strafzaak tegen coffeeshop Toermalijn in Tilburg, die afgelopen week drugs verkocht aan buitenlanders en nog niet in het bezit is van een ledenlijst. Sinds 1 mei worden coffeeshops in het zuiden van het land gecontroleerd op de invoer van de wietpas. 

De coffeeshophouder verkocht bewust drugs aan buitenlanders om zo een proces uit te lokken. Het Openbaar Ministerie heeft bevestigd dat de vergunningvoorwaarden zijn overtreden, maar dat er geen strafbare feiten zijn geconstateerd.

De Volkskrant schrijft dat advocaat Rob Milo teleurgesteld is omdat volgens hem met het OM juist was afgesproken dat er een proefproces zou komen. ‘Alle moeite van deze exercitie is voor niks geweest. Het OM moet zijn toezeggingen nakomen’, aldus de advocaat in de Volkskrant.

De OM-woordvoerster bevestigde dat vooraf afspraken zijn gemaakt met de gemeente en de politie over een proefproces. ‘Maar op dit moment hebben we deze keuze gemaakt.’ Schrijft de Volkskrant.

De coffeeshophouders willen een proefproces om te kunnen toetsen of het ‘nieuwe’ drugsbeleid past binnen de grondwet en de Europese regelgeving.

Alles rond de invoering van de wietpas.