‘Nog geen uitzetting Kouwenhoven op korte termijn’

De in Nederland voor oorlogsmisdrijven en wapenhandel veroordeelde zakenman Guus Kouwenhoven mag door Zuid-Afrika worden uitgezet. Zijn Nederlandse advocaat Inez Weski bevestigt deze beslissing van het Zuid-Afrikaanse Hooggerechtshof. Volgens Weski betekent de beslissing niet dat Kouwenhoven op korte termijn zal worden uitgezet.

Procedures

Weski: ‘Weliswaar is er een beslissing over uitzetting uit Zuid Afrika maar er lopen daar nog procedures die nog lang zullen duren. Er is nog geen sprake van daadwerkelijke uitzetting.’

Nederland vroeg Zuid-Afrika eerder vergeefs om uitlevering. De Zuid-Afrikaanse rechter bepaalde dat uitlevering in strijd is met het uitleveringsverdrag omdat Kouwenhoven zijn misdrijven niet in Nederland maar in Liberia misdrijven heeft gepleegd.

In november verklaarde Zuid-Afrika Kouwenhoven tot ongewenst persoon en trok zijn visum in maar Kouwenhoven maakte bezwaar tegen dat besluit. Het Hooggerechtshof heeft dat nu verworpen. Kouwenhoven woont sinds 2016 in Kaapstad.

Europese Hof

Kouwenhoven (78) werd in Nederland in 2017, na een eerdere vrijspraak door een gerechtshof, uiteindelijk door een ander gerechtshof veroordeeld tot een gevangenisstraf van negentien jaar voor illegale wapenhandel en oorlogsmisdrijven in Liberia, en schenden van een wapenembargo dat was ingesteld door de Verenigde Naties. Kouwenhoven zegt onschuldig te zijn en heeft dat steeds uitgebreid proberen aan te tonen.

Er was een procedure bij het Europese Hof van de Rechten van Mens over die zaak aangespannen. Het Hof heeft die klacht inmiddels in behandeling genomen.