Nog jaren tekorten bij de politie

Nog jaren tekorten bij de politie

De capaciteitsproblemen bij de politie houden jaren langer aan dan verwacht. Er was hoop dat de organisatie in 2025 weer op sterkte zou zijn, maar nu houdt de politie er rekening mee dat er in 2027 nog altijd een tekort is van 1500 agenten. Dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd.

Uit de gegevens blijkt een aanhoudend tekort aan personeel bij het operationele deel van de politie, zoals basisteams, de recherche, de informatie-afdelingen en bij sommige specialistische diensten. Er zijn bijna 1800 politiemensen minder dan gepland, op 48.000 medewerkers.

Vergrijzing

De politie kampt met vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt en werknemers die vaker van baan wisselen. De komende periode gaan er ieder jaar ongeveer 1500 politiemensen met pensioen. Ook is er een flinke stijging van personeel dat met vervroegd pensioen gaat.

Basisopleiding verkort

De politie mag de komende jaren groeien naar 49.500 medewerkers, waardoor er ruimte is voor 1400 extra agenten. Daarmee is het totaal aantal vacatures groter dan ooit. Vanaf komend jaar zit de politieacademie met 2500 aspiranten per jaar helemaal vol. De basisopleiding is verkort om sneller agenten op te leiden. Nog meer agenten opleiden dan nu al gebeurt, kan volgens de politie niet.

Door de groei, de onzekere arbeidsmarkt en het feit dat de nieuwe aanwas pas over een paar jaar volledig inzetbaar is, blijft er steevast een tekort van ongeveer 1500 agenten.

Permanent onderbezet

Uit de meeste recente cijfers blijkt dat het personeelsgebrek bij de politie op allerlei niveaus speelt. In heel Nederland is er sprake van onderbezetting bij basisteams, zoals wijkagenten en agenten die op 112-meldingen afkomen. Ook de districtsrecherche, die kleinere criminaliteit onderzoekt, is op de meeste plaatsen permanent onderbezet. Bij de regionale recherche, die zich richt op de zwaardere vormen van criminaliteit, speelt dat probleem ook.

Eenheden als Amsterdam, Midden-Nederland en Oost-Nederland hebben elk bijna 100 rechercheurs minder dan voorzien, circa 10 procent van het beoogde totaal.

Specialistische diensten

Andere grote tekorten zijn er bij enkele specialistische diensten, zoals de Dienst Infrastructuur (de politie op de weg, het water, het spoor en in de luchtvaart) en de Dienst Specialistische Operaties. Deze laatste afdeling houdt zich onder meer bezig met het afluisteren van telefoongesprekken, getuigenbescherming en undercoveracties.