Enerzijds: Noodbrief van de getuige

De noodoproep die Remko van Lent en zijn vrouw aan Vrij Nederland hebben gestuurd geeft een huiveringwekkend beeld van afhankelijkheid en kwetsbaarheid van de positie van een beschermde getuige en zijn gezin. Er zijn een aantal opmerkelijke overeenkomsten met de verhalen die kroongetuige Peter la S. de afgelopen jaren heeft verteld aan de rechtbank in het Passage-proces. 

 

Meest opvallend is dat de staat de overeenkomst met het echtpaar Van Lent heeft opgezegd terwijl delen van hun verklaringen wel gewoon worden gebruikt.

Nadat het gezin Van Lent op 15 maart 2010 van de één op de andere dag is verdwenen en door de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE) op een vakantiepark is ondergebracht, is in juli 2010 een overeenkomst met de staat gesloten. Het Team Getuigenbescherming heeft hen dan op een geheime plek ondergebracht.

Terwijl hen eigen juridische bijstand werd onthouden zagen ze zich gedwongen de overeenkomst te tekenen, onder meer door een ‘dreigende en intimiderende’ officier van justitie. Ook hier blijkt weer dat de getuige aangeeft dat er geen sprake is van gescheiden trajecten binnen het Openbaar Minsterie: enerzijds moet worden verklaard, anderzijds worden toezeggingen niet nagekomen.

Essentiëel in de zowel door La S. als door Van Lent beschreven situatie is dat de mensen die de aanvankelijke toezeggingen doen anderen zijn dan degenen die de zaken uitwerken, en dat de toezeggingen eerst vaag zijn en uiteindelijk anders worden ingevuld. Van L. spreekt zelfs over een gebrek aan eten door een te lage vergoeding. Contacten tussen de kinderen en opa en oma bleken bij nader inzien niet mogelijk. 

Het verschil tussen La S. en Van Lent is dat er met de laatste geen deal is gesloten. De staat heeft de eerste overeenkomst eenzijdig opgezegd. Dat is in het geval La S. niet gebeurd, of nog niet gebeurd. 

De staat stopte in oktober 2011 de overeenkomst nadat Van Lent in februari van dat jaar stopte met verklaringen te geven. Van Lent en zijn vrouw en hun kinderen zeggen niet te kunnen beschikken over door hun gewenste juridische bijstand.

In Vrij Nederland geeft het Openbaar Ministerie aan dat het gezin Van Lent voldoende steun krijgt om in het levensonderhoud te kunnen voorzien.

Maar het is zonneklaar dat de verhalen van La S. en Van Lent – evenals het eerdere verhaal van Hells Angel Angelo Diaz – op ernstige tekortkomingen bij de getuigenbescherming in Nederland wijzen.

Van Lent geeft aan dat door de geheimhouding de dienst Getuigenbescherming in een zwarte doos opereert waar controle en arbitrage onmogelijk lijkt te zijn.

Lees de gehele noodoproep.

Alle berichten over Remko van Lent.