Officier: haal cocaïne uit strafrecht

Een officier van justitie van het landelijk parket heeft in de krant geschreven dat het tijd is om cocaïne uit het strafrecht te halen. Dat is heel erg opmerkelijk.

Voorop

Want het landelijk parket loopt voorop in een alleen in Nederland al tientallen miljoenen verslindende bestrijding van handel in cocaïne, die bovendien in internationaal verband wordt gevoerd.

Het gaat om Ward Ferdinandusse, die zijn ideeën in een opiniestuk in NRC-Handelsblad uiteen heeft gezet. Ferdinandusse is tevens bijzonder hoogleraar internationaal strafrecht in Groningen. Fredinandusse:

Er worden dit jaar recordvangsten cocaïne gedaan, maar nog veel meer komt op de markt. Toch is meer opsporing en vervolging niet de oplossing. Het is tijd voor een ander drugsbeleid.

Aanbod en vraag

Ondanks enorme vangsten dit jaar valt er volgens Feddinandusse ‘weinig te juichen’.
Er komt namelijk zoveel cocaïne het land binnen dat de prijzen dalende zijn en de vangsten dus kennelijk relatief niet helpen. gedaald. De strijd tegen coke is dus volgens Ferdinandusse niet ‘een groot succes’ zoals de staatssecretaris van Financien dat onlangs noemde. Ferdinandusse:

Er is al heel lang zoveel vraag naar cocaïne en zoveel aanbod daarvan dat de strafrechtelijke bestrijding ervan geen invloed heeft op de beschikbaarheid voor de gebruiker. Het aanbod van cocaïne is de afgelopen paar jaar ook nog eens sterk toegenomen.

Het aanbod van cocaïne is door verschillende oorzaken momenteel overweldigend. De menselijke kosten van de strafrechtelijke bestrijding van cocaïne zijn enorm. In Mexico zijn tussen 2007 en 2014 meer doden gevallen dan in Irak en Afghanistan bij elkaar.

Opsporingscapaciteit

Ferdinandusse wijst ook op het verdringingseffect in de opsporing: er worden ieder jaar opnieuw heel wat misdrijven in Nederland niet zo goed onderzocht als we zouden willen door gebrek aan opsporingscapaciteit. Hij de niet aan diefstallen, afpersingen en geweldplegingen. Voor de volksgezondheid maakt het volgens Ferdinandusse niet uit of je één procent, tien procent of vijftig procent van de oorspronkelijke aanvoer in beslag neemt.

Hij vindt het:

‘hoog tijd voor een serieuze afweging van kosten, opbrengsten en alternatieven op dit vlak. Bijvoorbeeld door drugs uit het strafrecht te halen en te behandelen als een volksgezondheidsprobleem, zoals alcohol. Ons huidige drugsbeleid dient vooral de portemonnee van de crimineel en de werkgelegenheid in het strafrecht.

Ward Ferdinandusse spreekt als officier van justitie op persoonlijke titel. Maar het is voor het eerst dat een magistraat van het OM, en nog één wel van het prestigieuze landelijk parket, zich zo openlijk tegen het drugsbeleid keert.

Zie ook:

Drugshonden pakten 19 ton cocaïne

1,8 ton cocaïne in Antwerpse haven onderschept