Officier verzon mogelijk doodsbedreiging

Een officier van justitie van het arrondissementsparket Zeeland West-Brabant is verdachte in een strafrechtelijk onderzoek omdat hij zelf bij de politie onder valse naam zou hebben gemeld dat mensen van plan zouden zijn hem te liquideren.

Werkstress

Dat schrijft NRC Handelsblad. Officier van justitie Lucas van Delft (43) behandelde sinds lange tijd zaken in de sfeer van de georganiseerde criminaliteit, zoals onderzoeken naar leden van Satudarah, en drugshandelaren. Hij zit nu al drie maanden ziek thuis omdat hij overspannen zegt te zijn door werkstress.

Hij kan maximaal vier jaar cel krijgen.

Roeping

Van Delft had plezier in zijn werk en hij zag het ook als een roeping:

Ik zie het als een roeping vooral de zware misdaad te bestrijden. Het is voor de meeste mensen niet altijd goed zichtbaar, maar het gaat om criminaliteit die grote schade toebrengt aan de samenleving. Bij de aanpak ervan komen mijn kwaliteiten het beste tot zijn recht. Het zijn zaken die veel analytisch vermogen vragen. Je wordt gedwongen een aantal stappen vooruit te denken om te bereiken dat je uiteindelijk een bewijsbare zaak hebt.

De rand

Sinds begin 2015 werd Van Delft ernstig bedreigd. Er kwam op verschillende momenten informatie binnen dat hij geliquideerd zou worden of ernstig gevaar liep. Van Delft is getrouwd en heeft twee kinderen. Hij vertelt in de NRC dat hij eenmaal ’s nachts het been van een slachtoffer op straat zag liggen nadat er op hem een bomaanslag was gepleegd.

‘Dat heeft me over de rand geduwd.’

Noodsprong

Als ‘noodsprong’ heeft Van Delft toen een dag later onder een valse naam de politie getipt dat Van Delft uit de weg zou worden geruimd: ‘Ik wilde zo nog meer veiligheid voor mezelf creëren.’ Van Delft is vervolgens 2,5 maand ondergebracht op geheime locaties. Ook zijn gezin moest onderduiken. Hij ontkende aanvankelijk dat de tip van hemzelf was gekomen.

Hij zegt zijn tip te hebben gebaseerd op informatie van ‘een bron’ uit het criminele milieu. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nu of Van Delft ook die bron heeft verzonnen.