Olm verliest bierslag van Heineken

Brouwerij Heineken heeft de eerste slag tegen het minuscule Olm gewonnen. Volgens Heineken vult Olm bierfusten en kelderbierinstallaties in Heinekencafés met Olm-bier en wordt dat Olm-bier als ware het Heinekenbier verkocht. Olm pleegt daarmee bierfraude, vindt Heineken. In een vonnis in kort geding heeft de president van de rechtbank in Amsterdam bepaald dat Olm inderdaad merkinbreuk pleegt door Heinekenfusten na te vullen met Olm-bier. Maar of er een grootschalige fraude in het spel is, waarvan Heineken Olm beticht, moet in de bodemprocedure blijken.

Tevens heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat Olm onrechtmatig handelt jegens Heineken door het navullen met Olmbier van zogenaamde kelderbierinstallaties die zich in Heinekencafés bevinden. Olm wordt op grond hiervan met onmiddellijke ingang verboden kelderbierinstallaties na te vullen met Olmbier.

Ook dient Olm te stoppen met het navullen van Heinekenfusten op een termijn van 30 dagen na de datum van dit vonnis. Verder moet Olm aan Heineken informatie verstrekken, onder meer over de hoeveelheid verhandelde Heinekenfusten gevuld met Olmbier sinds 1 april 2008.

Vonnis hier.

Zie ook:

Heineken ontketent ‘bieroorlog’ om fraude