La S. wil schoning strafblad

Peter la S. en het Openbaar Ministerie liggen met elkaar in de clinch over ‘onmogelijke’ eisen die de kroongetuige in het grote liquidatieproces Passage zou stellen. Zo gaat La S. er niet mee akkoord dat hij belastingplichtig zou worden en evenmin dat de Nederlandse staat over zijn schouder meekijkt hoe de gelden die hij meekrijgt worden besteed. La S. kwam vorige week al met een hele lijst verzoeken.

In een proces-verbaal van drie officieren van justitie die zich met de bescherming van La S. bezighouden, dat het Openbaar Ministerie ter zitting voorlas, komen nieuwe details over het conflict naar voren.

Voordat La S. in het laatste deel van 2006 gesprekken begon met een officier van justitie over zijn getuigenbescherming was hij al enige tijd in gesprek met rechercheurs en legde hij kluisverklaringen af. Op 23 januari 2007 is er een intentieverklaring over een deal tot stand gekomen. Daarin heeft de staat zich onder voorwaarden verbonden aan een lening aan La S. Het plan was toen nog dat hij in een getuigenbeschermingsprogramma zou gaan.

Uitwerking van de voorwaarden raakten met regelmaat in een impasse en dan weigerde La S. verdere medewerking. Op 2 juni 2009 kwamen de staat en La S. overeen dat deze niet in een programma zou gaan maar zelf voor zijn veiligheid zou zorgen. Hij zou steun krijgen om een veilig legaal leven op te bouwen.

Er zou financiële ondersteuning komen, deels in de vorm van een lening, vorige maand lekten die details uit via de NOS. La S. zou 1,4 miljoen krijgen: acht ton over tien jaar uitgekeerd als vergoeding voor beveiliging ‘en het verwerven van een garantie-inkomen’. Een lening van zes ton voor de aankoop van een bedrijf en een woning zou over 25 jaar moeten worden terugbetaald. Het Openbaar Ministerie weigerde dinsdag overigens deze bedragen te bevestigen, of uitspraken te doen over de voorwaarden of rente van de lening.

Begin dit jaar zijn La S. en het Openbaar Ministerie in gesprek gegaan over de details van de bescherming. Daarin werden de twee officieren van justitie ‘geconfronteerd met toenemende en wisselende verlangens en eisen’ van La S. Maar ook met ‘onmogelijkheid en ontoelaatbaarheid’ van sommige gevraagde toezeggingen. Een paar voorbeelden die het OM geeft:

La S. verzet zich – aldus het OM – tegen iedere redelijke vorm van controle door de staat op de besteding van de gelden. Hij wil niet vooraf een te kopen woning aan de staat voorleggen, evenmin wil hij een plan overleggen voor de besteding van gelden aan een bedrijf. Anderzijds wil de staat indien zij dat noodzakelijk acht koopsommen voor huis of bedrijf rechtstreeks aan de verkoper kunnen betalen.

La S. wil volgens het OM ‘zelf de onderliggende gegevens van zijn mogelijke nieuwe identiteit en die van zijn aanverwant bepalen.’ 

La S. wil ook dat zijn strafblad wordt geschoond en ook alle politieregisters waar zijn naam in voorkomt. 

Ter zitting voegde officier van justitie Betty Wind hieraan toe dat als La S. dwars blijft liggen hem alleen ‘een uiterst beperkte en eenzijdige’ zorg zal toevallen. En de lage strafeis van acht jaar, voor medeplichtigheid aan moord kan hij dan ook wel vergeten.

Advocaat Nico Meijering liet zich in reactie ontvallen dat beperkte en eenzijdige ook eigenlijk wel genoeg zou moeten zijn, voor de kroongetuige.

Rechtbankvoorzitter Frits Lauwaars, die het gesoebat over geldzaken met of zonder rente in tegenzin aanhoorde, mompelde op zeker moment: ‘Ik denk steeds: wat heb ík hier mee te maken?’ En hij wees op de tussenbeslissing van de rechtbank dat nader onderzoek van La S. en van de rest van de partijen alleen nog zal worden toegestaan als er zwaarwegende belangen in het spel zijn.

Het was op de dag dat volgens de jongste planning het Openbaar Ministerie aan het requisitoir in de Passage-zaak had moeten beginnen. 

Eerdere berichten:

OM: La S. gaf ‘messteek in de rug’ 

Nu dreigt het OM tegen La S. 

Alle berichten over het Passage-proces.