OM: aanwijzingen voor ontucht in speeltuin Assen

Volgens het Openbaar Ministerie blijken uit het politieonderzoek naar de gebeurtenissen in de speeltuin in Assen voldoende feiten die wijzen op een zedenmisdrijf in de speeltuin waar de overleden 32-jarige hovenier Martin bij betrokken was.

Vanwege de privacy van betrokkenen doet justitie verder slechts beperkt mededelingen over dit lopende onderzoek. Er waren geruchten over het betasten van een jong meisje door het dodelijke slachtoffer, die op 24 augustus in een speeltuin in de wijk Peelo in Assen overleed.

In het belang van alle betrokkenen wil het OM iets meer duidelijkheid geven over de aanleiding voor het handelen van de vijf aangehouden en verdachte mannen richting de 32-jarige man. Het NFI heeft sectie verricht in het onderzoek naar de dood van de 32-jarige man uit Assen. Uit de eerste bevindingen is geen direct zekere doodsoorzaak vast te stellen. De overige onderzoeksresultaten zijn nog niet bekend. Dit kan nog enige tijd duren.

De vijf mannen, die eerder waren aangehouden, zijn inmiddels in vrijheid gesteld. Zij blijven wel verdacht van betrokkenheid bij de dood van de man. Op het moment dat verdere onderzoeksresultaten bekend zijn zal de officier van justitie beslissen of de verdachten al dan niet vervolgd zullen worden.