OM: afscheid van inval-AG’s

Het Openbaar Ministerie zal personele consequenties verbinden aan de ernstige justitiële onvolkomenheden rond Bart van U. die hebben geleid tot de moord op voormalig minister Els Borst. Dat schrijft NRC-Handelsblad.

Tekortkomingen

De leiding van het Openbaar Ministerie, het college van procureurs-generaal, ‘zal zorgvuldig bekijken of men nog gebruik gaat maken van de diensten’ van de advocaat-generaal die bij het Haagse gerechtshof in 2012 de vervolging deed van Bart van U. Het OM wil haar optreden evalueren ‘gelet op de geconstateerde professionele tekortkomingen, volgend uit het rapport-Hoekstra’.

Slecht bereikbaar

De advocaat-generaal heeft er ten onrechte niet voor gezorgd dat Van U. onmiddellijk gevangen werd gezet nadat hij door het hof was veroordeeld tot een celstraf van drie jaar wegens verboden wapenbezit. Ook regelde ze niet dat Van U.’s dna werd afgenomen. De vrouw was voor de politie slecht bereikbaar en was niet in staat om thuis mails van het OM lezen. De advocaat-generaal was een invalkracht, die soms maar één keer per maand op het parket kwam, een zogeheten honorair advocaat-generaal.

Nooit meer

Het Openbaar Ministerie zal waarschijnlijk besluiten dat er nooit meer gebruik wordt gemaakt van de zeven honoraire advocaten-generaal, aldus een woordvoerster tegen de NRC:

De functie van AG stelt hoge eisen aan de professionele verantwoordelijkheid. Daarom worden er duidelijke kwaliteitseisen gesteld,zoals eindverantwoordelijkheid voor je zaak, verbinding en afstemming. Het is maar zeer de vraag of deze kwaliteitseisen verenigbaar zijn met advocaten-generaal die op incidentele basis inzetbaar zijn.