OM: beroepsgeheim notaris inperken

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat de geheimhoudingsplicht van notarissen wordt ingeperkt. De geheimhouding moet volgens het OM ook kunnen worden opgeheven als de cliënt van een notaris wordt verdacht van criminele handelingen. Dat heeft hoofdofficier Albert van Wijk van het Functioneel Parket van het OM bevestigd.De lat voor het in beslag nemen van informatie over verdachte transacties ligt volgens het Openbaar Ministerie nu nog te hoog. De geheimhoudingsplicht kan op dit moment door de rechter alleen worden opgeheven als de notaris zelf wordt verdacht van fraude of andere criminele handelingen. Dat schrijft het Financiële Dagblad.

Louter het meewerken van de notaris aan een verdachte transactie is niet voldoende voor het opvragen van informatie in een strafrechtelijk onderzoek.

Het OM zegt door de geheimhoudingsplicht cruciale informatie in grote fraudeonderzoeken te missen. ‘Doordat de geheimhoudingsplicht als een soort kaasstolp over de transactie valt, kunnen we niet bij informatie over de achterliggende transactie komen en missen we essentiële schakels in de fraudeonderzoeken’, aldus hoofdofficier Van Wijk.

Dankzij de prioriteit voor opsporing van grootschalige vastgoedfraude krijgt het OM steeds meer inzicht in de rol van advocaten en notarissen bij het uit het zicht houden van criminele activiteiten. Vorige week pleitte Harm Brouwer, voorzitter van het College van procureurs-generaal, op de ledenvergadering van de notariële beroepsorganisatie al voor inperking van de geheimhoudingsplicht.

De oproep van het OM komt op het moment dat de nieuwe VVD-minister van Justitie, Ivo Opstelten, aantreedt. Onder zijn voorganger Hirsch Ballin is een wetsvoorstel voorbereid over de geheimhouding van notarissen, dat binnenkort naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Dit wetsvoorstel regelt dat het Openbaar Ministerie bij verdenking van criminele transacties informatie kan opvragen over de geldstromen op de rekeningen die notarissen gebruiken om geld van klanten over te schrijven (derdenrekeningen).

Zie verder Financiëel Dagblad.