OM dagvaardt directie Grass Company (UPDATE)

Het Openbaar Ministerie laat weten dat vier personen uit het onderzoek naar de organisatie achter vier Brabantse coffeeshops met de naam Grass Company eind september voor de rechtbank moeten komen. Het gaat onder meer om Johan van Laarhoven, die vastzit in Thailand, en diens broer.

Voordeur

Het OM verwijt hen deelname aan een criminele organisatie die zich op grote schaal op grote schaal bezig zou hebben gehouden met witwassen, belastingfraude en valsheid in geschrifte. Volgens het OM deden ze dat niet aan de achterdeur van de coffeeshops, maar de voordeur. De reguliere bedrijfsvoering van de shops zou zijn gebruikt voor de fraudes.

Te hoge prijzen

The Grass Company hanteerde naar de mening van het Openbaar Ministerie ten onrechte en opzettelijk te hoge inkoopprijzen. De voorraad cannabis zou niet op een juiste wijze verantwoord zijn bij de Belastingdienst. Zo bleven miljoenen euro’s aan omzet buiten het zicht van de overheid. Het voordeel dat daaruit behaald is, zou via ingewikkelde schijnconstructies in binnen-en buitenland worden witgewassen. Het gaat in totaal om circa 25 miljoen euro omzet.

2011

Het onderzoek startte in november 2011 op de verdenking van het hebben van te grote voorraden drugs en het vermoeden van mensenhandel. Daarna richtte het onderzoek zich ook op de volgens het Openbaar Ministerie ‘complexe geldstromen’ rondom de coffeeshops van de holding The Grass Company. Die holding beheert vier coffeeshops in Noord-Brabant, twee in Tilburg en twee in Den Bosch. Het onderzoek leidde tot meerdere doorzoekingen in de zomer van 2014 en aanhoudingen in maart 2016. Er zijn in totaal ongeveer 60 (rechts)personen als verdachte aangemerkt. Twee personen die voor de regiezitting in september zijn gedagvaard zijn formele bestuurders, een 57-jarige man uit Tilburg en een 57-jarige man uit Bladel. De twee andere gedagvaarde personen zijn feitelijke leidinggevers van de criminele organisatie, zijnde twee broers uit Tilburg van 56 en 59 jaar, waarvan er één in buitenland gedetineerd is. Ook zijn vier rechtspersonen, waarvan twee gevestigd in het buitenland (Panama en Luxemburg), gedagvaard. Er zullen nog meer verdachten gedagvaard worden om later op zitting te verschijnen.

Van Laarhoven

De criminele organisatie zou een buitenlands trust- en advocatenkantoor, een belastingadviesbureau, een administratiekantoor en een architectenbureau hebben ingeschakeld. De verdachten worden verweten dat zij mede met behulp van de verschillende bovenwereld-branches een bank, de lokale overheid, de belastingdienst, de politie en justitie hebben misleid.

In Thailand zit de oprichter van de Grass Company, Johan van Laarhoven, een lange gevangenisstraf uit wegens witwassen van drugsgeld.

Zie ook:

Coffeeshops verweven met economie bovenwereld

Twee directeuren van coffeeshopketen opgepakt