OM doet onderzoek naar dood Zwolsman

Het Openbaar Ministerie Utrecht bevestigt het overlijden van de 55-jarige Charles Zwolsman op vrijdag 21 januari. De officier van justitie te Utrecht heeft de politie opdracht gegeven een feitenonderzoek te doen naar het overlijden van Zwolsman. Dit is de gebruikelijke gang van zaken wanneer iemand in een huis van bewaring overlijdt. Lopende dit onderzoek kunnen er geen verdere mededelingen worden gedaan.

(foto Marian Husken)

Vrij Nederland-journalist Marian Husken kende Zwolsman goed, ze schreef een boek over hem. Op de site van VN staat veel informatie en artikelen over Zwolsman.