OM: “excuses” na tapschandaal

De hoofdofficier van justitie in Breda, Hugo Hillenaar (foto), heeft in het openbaar zijn excuses aangeboden aan een voormalige verdachte. In het onderzoek waren volgens deskundigen processen-verbaal valselijk opgemaakt en zou een officier van justitie hebben gelogen. Maar de hoofdofficier geeft dat niet toe. Hij blijft erbij dat slechts 'fouten' zijn gemaakt.

Door @Wim van de Pol

De man raakte door de onterechte vervolging die was gebaseerd op een valse aangifte van zijn ex-vrouw zijn baan kwijt.

Naar aanleiding van een klacht van de verdachte over het Openbaar Ministerie en de politie heeft de Nationale Ombudsman onderzoek gedaan en op 24 april 2013 een rapport uitgebracht. In dit rapport heeft de Nationale ombudsman aan de hoofdofficier te Breda de aanbeveling gedaan een open brief aan de heer H. op de website van het OM te zetten, waarin fouten worden erkend en onderkend wordt dat de heer H. ernstig benadeeld is door de gemaakte fouten in het opsporingsonderzoek en instellen van vervolging.

Hier de brief van Hillenaar:

Geachte heer H.,

Met de aanbeveling van de Nationale ombudsman in zijn rapport van 24 april 2013 indachtig, richt ik deze open brief aan u.

In navolging van de publieke excuses die ik tijdens de uitzending van het EO-programma De Vijfde Dag heb gemaakt, bied ik u bij deze nogmaals openlijk mijn oprechte excuses aan voor hetgeen fout is gegaan tijdens het opsporingsonderzoek dat onder verantwoordelijkheid van mijn parket is uitgevoerd. Niet alleen zijn er fouten gemaakt door de politie, ook door het OM zijn in deze zaak fouten gemaakt. De sturing en begeleiding van het politieonderzoek had strakker en eenduidiger gekund.

Ik onderken dat achteraf bezien, gelet op de uitkomsten van de interne onderzoeken en de contra-expertise van de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ), een kritischere houding ten aanzien van de aangiften jegens u mogelijk tot een andere beslissing had geleid. Dat u door de gemaakte fouten in het opsporingsonderzoek en het instellen van vervolging ernstig benadeeld bent, betreur ik ten zeerste.

Inmiddels is u door het Openbaar Ministerie en de politie gezamenlijk een tegemoetkoming aangeboden zonder finale kwijting te verlangen. Het u aangeboden bedrag zal zo spoedig mogelijk op uw rekening worden gestort.

Ik hecht eraan op te merken dat deze zaak aanleiding heeft gegeven tot het nemen van ingrijpende verbetermaatregelen bij zowel de politie als het OM.

Ik hoop oprecht dat de door mij gemaakte excuses een bijdrage kunnen leveren aan het verwerken van deze zaak.

Met vriendelijke groet,

de hoofdofficier van justitie