Vaatstra: mogelijk meer dna-onderzoek

Het Openbaar Ministerie en het televisieprogramma van misdaadverslaggever Peter R. de Vries werken nauw samen aan de oplossing van de moord op Marianne Vaatstra. De uitzending van aanstaande zondag 20 mei handelt over de nog onopgeloste moord op Marianne Vaatstra uit Zwaagwesteinde, die op 1 mei 1999 in een weiland vlakbij Veenklooster is gevonden. Het OM gaat mogelijk een nieuw grootschalig dna-onderzoek laten doen.

Sinds 2007 doet een rechercheteam opnieuw onderzoek naar de zaak. Alle tot 2007 verrichte resultaten zijn opnieuw geanalyseerd. Ook is onderzocht in hoeverre er nog nieuw technisch onderzoek mogelijk zou kunnen zijn. Nu heeft het Openbaar Ministerie aan het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) opdracht gegeven een dna-verwantschapsonderzoek te doen.

Daarbij wordt aan de hand van het op Marianne aangetroffen dna-spoor in de bestaande landelijke dna-databank gekeken of er profielen aanwezig zijn van mensen die mogelijk familielid zijn van de dader. Mocht dit onderzoek geen resultaat opleveren, is het niet uitgesloten dat het Openbaar Ministerie toestemming zal vragen voor een grootschalig vrijwillig DNA-onderzoek.

Marianne Vaatstra was op de avond van Koninginnedag 1999 met twee vrienden naar een discotheek in Kollum geweest. Het drietal vertrok daar aan het begin van de nacht en fietste naar Buitenpost. Bij het NS-station namen de jongens afscheid waarna Marianne alleen verder ging richting haar woonplaats Zwaagwesteinde. De volgende ochtend werd haar ontzielde lichaam in een weiland aan de Keningswei gevonden.

Het onderzoek door politie en het Openbaar Ministerie geldt als een van de intensiefste in Nederland. Door de recherche zijn alleen al zo’n drieduizend tips nagetrokken. Eind mei 1999 werd een eerste verdachte aangehouden. Dna-onderzoek maakte duidelijk dat de man niet de dader kon zijn. Daarna werden in de loop van de tijd in totaal nog vijf verdachten aangehouden. Onder hen waren twee asielzoekers die in 1999 in Turkije en in 2003 in Engeland werden gearresteerd. Deze mannen hadden in het asielzoekerscentrum bij Kollum gewoond dat niet ver van de vindplaats van het lichaam van Marianne stond. Bij alle verdachten wees dna-onderzoek uit dat zij niet schuldig aan het misdrijf zijn. In 2010 stelde het actualiteitenprogramma Een Vandaag dat de in Turkije gearresteerde man niet de uit Kollum afkomstige asielzoeker was. Na uitvoerig onderzoek kon die bewering worden weerlegd.

In het televisieprogramma van Peter R. de Vries komende zondag wordt op basis van bevindingen van het rechercheteam een reconstructie getoond. Ook wordt ingegaan op mogelijke scenario’s rond het misdrijf. Uitgelegd ook wordt hoe het dna-verwantschapsonderzoek in z’n werk gaat.

De uitzending begint om 21.30 uur op SBS6.

Eerdere berichten:

Vaatstra eist onafhankelijk dna-onderzoek 

OM liet dna Vaatrstra-zaak liggen 

Ali Hussein niet moordenaar Vaatstra