OM: Geen onderzoek tegen Demmink

Het landelijk parket van het Openbaar Ministerie stelt geen onderzoek in tegen Joris Demmink, de secretaris-generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De Rijksrecherche heeft onderzoek gedaan naar twee aangiften over seksueel misbruik, van jongemannen die zeggen in de jaren negentig door Demmink te zijn misbruikt. Volgens het Openbaar Ministerie is de betrouwbaarheid van deze aangiften niet voldoende.

De eerste aangifte is van een Turkse jongen die in de jaren negentig door Demmink zou zijn misbruikt. Het OM twijfelt over de betrouwbaarheid van de aangifte. Volgens Justitie zijn de verklaringen van de jongens inconsistent en te weinig gedetailleerd.

Het OM schrijft: ‘Er is geen reden om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar de secretaris-generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie, mr. J. Demmink, na een aangifte van seksueel misbruik van een minderjarige in Turkije in de tweede helft van de jaren negentig.’

‘De afgelegde aangiften zijn voorgelegd aan de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ). In een rapport van juni 2011 concludeert de LEBZ dat het verhaal van de aangever niet consistent is en op meerdere plaatsen te weinig details bevat. Volgens de LEBZ kan niet gesteld worden dat de aangifte betrouwbaar is.’

De Rijksrecherche heeft wel verder onderzoek gedaan. In dit zogenoemde oriënterend feitenonderzoek zijn mogelijke reisbewegingen van de heer Demmink in de aangegeven periode in Turkije onderzocht. Dit onderzoek heeft op geen enkele wijze een bevestiging opgeleverd dat de heer Demmink in de betreffende periode in Turkije zou zijn geweest.

De Rijksrecherche heeft ook Demmink zelf gehoord en verder een aantal onbekende andere getuigen. Er is ook onderzoek gedaan naar dienstreizen en paspoorten in de betreffende periode.

In 2003 moesten het NOS-Journaal, Panorama en de Gaykrant beweringen over Demmink rectificeren in verband met vemeend seksueel misbruik door Demmink van minderjarigen, onder andere in het Eindhovense Anne Frank-plantsoen.

Lees eerdere berichten:

OM: ‘Onderzoek Demmink loopt nog’ 

OM ‘onmachtig’ in Demmink-onderzoek 

Video Demmink-aangevers op internet 

Demmink: ‘Het recht moet zijn loop hebben’