OM heeft kritiek op detentie jihadverdachten

Het Openbaar Ministerie heeft kritiek op de uiterst strenge detentie van jihadverdachten op terrorismeafdelingen (TA’s). In Vrij Nederland zegt officier van justitie Bart den Hartigh: ‘Een benadering met de botte bijl is niet verstandig.’

Visitaties

Drie verdachten die op de TA vastzitten weigerden donderdag om voor de rechter te verschijnen in de Context-zaak, een groot Haags terreuronderzoek. Oussama C., Azzedine C. en Rudolph H. ervaren de twee verplichte visitaties die ze bij een bezoek aan de rechtbank moeten ondergaan, als vernederend en onmenselijk.

Maatwerk

Den Hartigh is coördinator terrorismebestrijding van het landelijk parket: ‘Ik snap wel dat men denkt: dat zijn terroristen, daar moet je extra voorzichtig mee zijn. Maar wij pleiten voor maatwerk. Wij gaan er echter niet over. Soms tot mijn eigen verdriet.’ In Vrij Nederland zegt advocaat Serge Weening: ‘Het is een vorm van paranoia die nergens over gaat. Zo kweek je juist terroristen, of in ieder geval mensen met een extremistisch gedachtegoed. Je creëert zij tegen de rest’.

23 uur

Op een TA zitten de gedetineerden 23 uur per dag in de cel en mogen nauwelijks contact met de buitenwereld hebben. Volgens Michiel Pestman, raadsman van Oussama C. zijn de regels aangescherpt na de gebeurtenissen in Frankrijk. ‘Als je er dan vraagt waarom, zegt de gevangenisdirecteur: dat zijn nu eenmaal de regels.’ Den Hartigh. ‘Waarom het regime zo strikt is, weet ik niet. Het is in ieder geval nooit de doelstelling van de TA geweest.’ Hij is het ook niet eens met het voorstel van CDA-partijleider Buma om de ‘verheerlijking’ van de jihad strafbaar te stellen.

Twee TA’s

Er zijn in Nederland twee TA’s: in Vught en De Schie bij Rotterdam. Het idee is om ronselen onder medegedetineerden door extremisten tegen te gaan. Alle jihad-verdachten gaan eerst naar een TA om te bepalen in welk regime hij het meeste thuishoort, dat kan ook een lichter regime zijn dan de TA.