OM: het geheime ‘inzetplan’ over Sky ECC bestaat niet

OM: het geheime ‘inzetplan’ over Sky ECC bestaat niet

Het Openbaar Ministerie zegt geen kennis te hebben van het geheime ‘inzetplan in onderzoek 13Werl’ van de Nationale Politie, over de hack (in Frankrijk) van de politie op Sky ECC, in 2021. Een officier van justitie heeft gezegd dat de hack heeft plaatsgevonden in onderzoek: “26Argus”. Crimesite publiceerde vorige week over het “inzetplan”. Naar aanleiding van die publicatie stelde een officier van justitie vrijdag voor de rechtbank in Amsterdam dat dit stuk een ‘concept-versie’ betrof.

Door @Wim van de Pol

Op vrijdag 31 mei vertelde advocaat Yehudi Moszkowicz aan het Arnhemse gerechtshof dat aan hem een intern politiestuk over de Sky-operatie was toegespeeld. Het heet “Inzetplan 13Werl”.

In dat stuk, uit oktober 2020, schrijft de politie over de hack op Sky ECC die sinds 2019 aan de gang is, en in 2021 zal uitmonden in de vastlegging gedurende enkele maanden van honderden miljoenen chats van Sky-gebruikers overal ter wereld.

Moszkowicz zegt dat in het stuk letterlijk staat te lezen dat onderzoek Werl:

de kans biedt om opnieuw een actuele dataset binnen te halen door en voor de Nationale Politie.

Metadata

Ook blijkt dat er dan (in oktober 2020) al taps lopen op de servers in Frankrijk.

En verder staat in het rapport dat al in oktober 2020 met die tap al vele soorten data werden binnengehaald.

Dat ging onder meer om de Sky ID’s van gebruikers en de nicknames, het IMEI-nummer van telefoons, simkaartnummers en de providers. Verder beschikte de recherche over metadata van de berichten: de contactenlijsten en contactmomenten, tijdstippen van verzenden en ontvangen, en het land waar de gebruiker zich waarschijnlijk bevond. Ook had de recherche zicht op leden van groepschats en de naam van de groep.

Brisant

In de juridische discussie bij de rechtbanken over de hack op Sky ECC is de informatie uit het stuk brisant.

Want het is volledig in tegenspraak met wat het Openbaar Ministerie al jarenlang, tot op de dag van vandaag, volhoudt. Volgens het Openbaar Ministerie was de Sky-hack helemaal niet Nederlands. Het was ‘een Frans onderzoek’, met een ‘Franse rechtelijke machtiging’, en dat de ‘interceptietool werd gebouwd door de Fransen’.

Pas na enige tijd gaf het landelijk parket wel toe dat Nederlandse specialisten in Frankrijk ‘technische bijstand’ hebben verleend.

Onjuist?

Uit het Inzetplan 13Werl mag volgens Moszkowicz blijken dat dit verhaal onjuist is, en dat dus kennelijk vele officieren van justitie hierover, in vele rechtszaken, onwaar hebben verklaard.

Ook ontkennen officieren van justitie dat de locatiegegevens van de Sky-chats onbekend zijn. Ook dat is volledig in strijd met de waarheid, zo blijkt tenminste uit Inzetplan 13Werl.

Niet volgens de rechter-commissaris

Verder geeft het stuk aanleiding om te denken dat door de Nederlandse justitie niet volgens de machtiging van de rechter-commissaris in Amsterdam is gehandeld bij de Sky-hack. Die gaf namelijk in november 2018 alleen toestemming voor onderzoek ‘naar technische mogelijkheden voor tappen en versleuteling’. Het mocht geen fishing expedition worden, aldus de rechter-commissaris.

Want de rechter-commissaris volgde de officier van justitie niet

in haar stelling dat vaststaat dat de versleutelde communicatie van Sky ECC nagenoeg exclusief zou worden gebruikt door de georganiseerde zware misdaad.

Veel meer informatie

In het stuk van de politie staat beschreven dat er taps op de server lopen waarmee veel meer informatie wordt binnen gehaald dan waarvoor toestemming was gegeven door de Nederlandse rechter-commissaris.

‘Opvallend aan de inhoud van ‘Inzetplan 13 Werl’ is dat nergens Frankrijk wordt genoemd. Dat impliceert dat het toch allemaal door Nederland is gedaan’, aldus Moszkowicz.

Voor de verzameling van data zoals die beschreven staat in Inzetplan 13Werl is (ook later) geen Nederlandse rechtelijke machtiging gekomen.

73 miljoen euro

Vrijdag diende bij de rechtbank in Amsterdam een rechtszaak tegen twee verdachten van witwassen van 73 miljoen euro. Het bewijs bestaat uitsluitend uit leesbaar gemaakte berichten uit de hack op Sky ECC.

Advocaat Yehudi Moszkowicz toonde het politiestuk aan de rechtbank, maar legde het niet over. Waarom niet, wilde een rechter weten.

Moszkowicz: ‘Dat kan ik niet doen. Het is een intern politiedocument en is door iemand onder voorwaarden verstrekt. Ik zie de verstrekker als een klokkenluider. Maar het Openbaar Ministerie kan het stuk toch gewoon aan de rechtbank overleggen?’

‘Het stuk bestaat niet’

Nee, dat wilde, of kon, de officier van justitie niet doen.

De officier vertelde aan de rechtbank dat naar aanleiding van de publicatie op Crimesite van vorige week het landelijk parket zowel aan haar als aan de advocaat-generaal bij het gerechtshof in Arnhem had laten weten dat het beschreven document een conceptstuk is.

De officier van justitie: ‘Dit is een conceptversie van een intern beleidsstuk waarvan meerdere versies bestaan. Er bestaat geen definitieve versie.’

Met andere woorden Inzetplan 13Werl bestaat niet.

Wel uitgevoerd

In het Inzetplan 13Werl wordt echter wel uiteengezet hoe de verschillende politiediensten zullen opereren met de informatie die tijdens de hack beschikbaar komt, voorafgaand aan en tijdens de maandenlange “live fase” in 2021.

Er mag dan van het plan geen definitieve versie bestaan. De Sky-operatie is wel uitgevoerd, maar in een ander onderzoek: niet 13Werl maar 26Argus.

Moszkowicz: ’Het OM maakt weer de bekende ontwijkende beweging als gaat om de waarheid achter de Sky-hack. Het probeert door te goochelen met oude en nieuwe versies van het stuk en het bekende verwisselen van onderzoeksnamen, door te zeggen dat het niet over onderzoek “Werl” gaat maar over onderzoek “Argus”. Alles om onder de waarheid uit te komen.’

Nog meer informatie

Moszkowicz wil dat het Openbaar Ministerie precies vertelt hoe de hack op Sky ECC is gegaan. Hij heeft daarvoor een lijst met onderzoekswensen ingediend.

Moszkowicz: ‘Ik herhaal ook eerder door de rechtbank afgewezen onderzoekswensen over de Sky-hack, omdat ik denk dat het Inzetplan 13Werl nu daarvoor nieuwe aanleiding geeft. Ik heb het OM gewaarschuwd dat ik over meer informatie beschik. Ze doen er verstandig aan op korte termijn open kaart te gaan spelen.’

Zie ook:

Uitgelekt: geheim plan recherche over Sky ECC

Rechtbank ziet in Encro-uitspraak Europese Hof geen noodzaak voor nader onderzoek

Rechtbank onderzoekt met steekproef crimineel gehalte EncroChat-gebruikers

Europese Hof zet toepassen EncroChat-bewijs zwaar onder druk (UPDATE2)

Klacht bij Europese Hof tegen Europol over Sky ECC-hack