OM: Soerel moet vast blijven zitten

Het Openbaar Ministerie heeft in het hoger beroep van de Passage-zaak tegen Dino Soerel voor het Amsterdamse gerechtshof betoogd dat diens voorlopige hechtenis niet moet worden opgeheven. Vorige week hadden Soerel’s advocaten dat bepleit.

Juli

Soerel is vrijgesproken van uitlokking moord door de rechtbank maar het hof heeft op vordering van het OM Soerel hiervoor op 29 juni 2015 toch voorlopig vastgezet. Het gerechtshof nam in die overweging de verklaring van de kroongetuige Fred Ros mee, die er nog niet was tijdens de behandeling voor de rechtbank. De advocaten-generaal Cynthia de Jong en Frits Posthumus hebben formeel een ’tussentijds standpunt’ over de hechtenis van Soerel ingenomen. Een definitief standpunt volgt begin juli, nadat de beide kroongetuigen Peter la Serpe en Fred Ros, en ook Soerel zelf nogmaals zullen zijn verhoord.

Ros

De kern van het betoog van Soerel’s advocaten was dat de kroongetuige Ros in hun ogen niet betrouwbaar is gebleken. Het Openbaar Ministerie wijst er nu op dat bij eerdere beslissingen van het gerechtshof over de hechtenis van Soerel de betrouwbaarheid van Ros ook al heeft meegewogen. Sinds juni 2015 zijn er geen nieuwe verklaringen van Ros bijgekomen. Hetzelfde geldt voor de andere kroongetuige, Peter la Serpe. Dus vindt het OM het voorliggende verzoek van Soerel ‘een herhaling van zetten’.

Diemen

Wel nieuw zijn de analyses die door de recherche en de verdediging zijn gedaan over de verkeers- en locatiegegevens van Fred Ros over de vraag of deze wel of niet in Diemen kan zijn geweest om moordopdrachten van Soerel in ontvangst te nemen. De advocaten-generaal willen dat er een onafhankelijk onderzoeker mee aan het werk gaat omdat de twee analyses in hun ogen geen uitsluitsel geven.

Wanneer het gerechtshof zal besluiten over de opheffing van de voorlopige hechtenis van Dino Soerel is nog niet bekend.