OM wil Kolbak-dossier niet voegen

‘Het Openbaar Ministerie reageerde dinsdag op de onderzoeks- wensen die de verdediging van Dino Soerel op 10 Maart heeft geformuleerd. Daarbij verzochten de raadslieden van Soerel om extra stukken toe te voegen, genummerd van 1 tot en met 21, en een reeks getuigen te horen, genummerd a tot en met p. Het OM hield bij deze bespreking dezelfde nummering aan.’

Door Bondtehond.

Hier volgt een samenvatting van de reactie van het OM..

De achterbank gesprekken die Willem Endstra had met de CIE zijn toegevoegd aan het Passagedossier in het deeldossier ‘criminele organisatie’. In de visie van het OM zijn de gesprekken van betekenis voor het aan Soerel ten laste gelegde leiding geven c.q. deelnemen aan een criminele organisatie.

Het zou niet logisch zijn deze gesprekken te willen gebruiken in de dossiers Kees Houtman en Thomas van der Bijl, omdat de moorden op Houtman en Van der Bijl pas na de dood van Willem Endstra plaatsvonden. De achterbank- gesprekken zijn dus van weinig betekenis voor het bewijs in de zaken Agenda en Perugia. Voor wat betreft de 140 Sr. verdenkingen zijn de achterbankgesprekken van betekenis voor het bewijs van de positie van Soerel in de organisatie.

De verklaringen van Endstra geven steun aan datgene wat La Serpe heeft verklaard met betrekking tot de dominante positie van Soerel in de organisatie. Ook plaatst Endstra Soerel nadrukkelijk in de hoek van de geweldplegers.

Daarnaast heeft Endstra gesproken over de mogelijkheid van de organisatie om op de hoogte te zijn van lopende rechercheonderzoeken. Dat laatste gegeven, gecombineerd met datgene wat uit het Vancouver-onderzoek aan het Passagedossier is toegevoegd, is naar ons oordeel eveneens van betekenis voor het bewijs van de positie in de criminele organisatie.

De raadsman van Dino Soerel veronderstelt dat de gesprekken kennelijk zijn toegevoegd om een brug te kunnen slaan tussen Holleeder en Soerel. Hij meent ook dat de gesprekken zijn toegevoegd om een motief in de sfeer van afpersingen bij Soerel te kunnen bewijzen. Die gedachte is onjuist.

Lees verder Bondtehond.