Ombudsman kritisch over inbeslagnames politie

De Ombudsman vindt dat de politie onbehoorlijk omgaat met inbeslaggenomene voorwerpen. Nationale ombudsman Reinier van Zutphen spreekt van een ‘zwart gat.’

Verbeteren

Van Zutphen:

Uit ons onderzoek blijkt dat als een voorwerp in beslag genomen is, het daarna voor de burger in een soort zwart gat belandt. Je weet niet waar het voorwerp is en wat ermee gebeurt. Soms is het verkocht of vernietigd zonder dat je dat weet.

De ombudsman doet aanbevelingen om het proces te verbeteren. De informatieverstrekking aan de burger en de rechtsbescherming moeten bijvoorbeeld beter. De politie, het Openbaar Ministerie en Domeinen hebben toegezegd met de aanbevelingen aan de slag te gaan.

200.000 voorwerpen

De politie kan voorwerpen in beslag nemen omdat iemand een strafbaar feit heeft gepleegd maar ook omdat het voorwerp bijvoorbeeld nodig is voor onderzoek. Bij een inbeslagname zijn drie overheidsinstanties betrokken: de politie neemt in beslag, het Openbaar Ministerie beslist wat er met een in beslag genomen voorwerp moet gebeuren en Domeinen bewaart. De Nationale ombudsman ontvangt regelmatig klachten over inbeslagnames. Die klachten gaan over de informatieverstrekking aan de burger, de samenwerking tussen de verschillende instanties die bij het beslagproces betrokken zijn en de manier waarop zij omgaan met in beslag genomen voorwerpen.

De politie nam in 2015 meer dan 200.000 voorwerpen in beslag. Begin 2016 was er alleen al voor bijna 1,5 miljard euro conservatoir beslag gelegd. Bij Domeinen waren er in april 2016 meer dan 70.000 inbeslaggenomen voorwerpen opgeslagen. Hier meer over de bevindingen van de Ombudsman.

Uit een enquête van 1Vandaag blijkt dat een groot aantal strafrechtadvocaten stelt dat er bij de politie luxegoederen of drugs verdwijnen. Zie ook:

‘In beslag genomen spullen verdwijnen vaak’ (VIDEO)