Omkoping ambtenaren valt mee

Ambtenaren in Nederland zijn niet erg gevoelig voor omkoping, als het tenminste klopt wat in het Rijksrecherche-rapport ‘Niet voor persoonlijk gebruik!’ staat opgeschreven. Slechts één op de 19.000 ambtenaren komt jaarlijks voor in opsporingsonderzoeken van de Rijksrecherche, FIOD-ECD of SIOD. Over één op de ruim 6.000 ambtenaren komt een melding binnen. Maar Rijksrecherchedirecteur Harm Trip is er niet gerust op: ‘Integriteit is een uitermate onrustig bezit, waarover actief gewaakt moet worden. Omkoping kan altijd de kop opsteken. Het is als een sluipend gif dat zich onder de oppervlakte breed kan verspreiden.’ Het onderzoek is gebaseerd op 221 meldingen en 73 onderzoeken over omkoping van ambtenaren verspreid over de jaren 2003 t/m 2007.

Het gaat daarbij vooral om dossiers van de Rijksrecherche, maar ook om enkele zaken van de FIOD/ECD en de SIOD. Voor een breder perspectief dan uitsluitend informatie uit het strafrecht zijn ook 28 materiedeskundigen uit de publieke en private sector en de wetenschap geïnterviewd. Hun zienswijzen zijn in het Rijksrechercherapport verwerkt.
Opmerkelijke bevindingen

Bij rijksambtenaren komt jaarlijks bijna 1 op 4.000 meldingen dat leidt in 1 op 14.000 tot een echt onderzoek. Bij gemeenteambtenaren ligt dat lager: meldingen bij 1 op ruim 10.000 en in onderzoeken 1 op bijna 24.000. Andere soorten ambtenaren zijn veel minder gevoelig voor omkoping.

Meer dan de helft van de Rijksrechercheonderzoeken naar omkoping speelt zich af binnen het werkveld bouw- en onroerend goed, dat zijn meestal gemeenteambtenaren.

Allochtone afkomst speelt binnen de meldingen en onderzoeken geen rol van betekenis.

Hier is het rapport.