Omzet coffeeshops Noord-Nederland 90 miljoen

In de 50 coffeeshops in de drie noordelijke provincies wordt per jaar zo’n 10 ton aan softdrugs verkocht. Omzet: 90 miljoen euro. Dat blijkt uit een onderzoek waarover het Dagblad van het Noorden schrijft.

Tussenpersonen

De verkoop is voor ruim 80 procent wiet, vooral uit Nederland. De rest is hasj afkomstig uit landen buiten Europa. De softdrugswereld in Noord-Nederland is voor een belangrijk deel in handen van de zware en georganiseerde criminaliteit. Er is een groot aantal (tussen)personen betrokken waardoor een sterke verwevenheid is ontstaan tussen onder- en bovenwereld.

Drie typen

Het onderzoeksbureau Intraval onderscheidt drie typen wietkwekers: kleine hobbykwekers, middelgrote professionele kwekers en grote commerciële bulkkwekers met meer dan 500 planten. Kleinere telers opereren vaak op het platteland, grotere kwekerijen vooral in de grote gemeenten als Groningen, Leeuwarden en Emmen. Criminelen in Noord-Nederland maken steeds vaker gebruik van mobiele plantages.

Jaarlijks worden er zo’n 675 kwekerijen in Noord-Nederland opgerold, 11 procent van het landelijke totaal.

Tussenhandel

Volgens het onderzoeksbureau zou de politie zich bij de opsporing vooral moeten richten op de tussenhandel en de distributie. Tussen telers en coffeeshops opereren niet zelden criminele organisaties die nauwe banden onderhouden met de bovenwereld, zoals autoverhuurbedrijven en financiële dienstverleners, makelaars en pandverhuurders.

De onderzoekers vinden dat de aanpak van deze criminaliteit stuit op de huidige wet- en regelgeving omdat staat een vlotte medewerking van partijen als Belastingdienst, Kadaster, Kamers van Koophandel, UWV en gemeenten in de weg niet mogelijk is.