Onbeperkt spreekrecht voor slachtoffers

Vanaf vandaag hebben slachtoffers van een ernstig misdrijf onbeperkt spreekrecht in de rechtszaal. Zo kan het slachtoffer aangeven welke straf een verdachte zou moeten krijgen en wat hij van de bewijsvoering vindt.

De nieuwe wet maakt een einde aan de verschillen in de praktijk bij de rechtbanken. In sommige gevallen werd aan slachtoffers wel ruimte gegeven om over de strafmaat te spreken, maar vaker was die mogelijkheid er niet. Ook komt de wet tegemoet aan een duidelijk gebleken behoefte van slachtoffers die hun hele verhaal op de terechtzitting willen doen. Aldus het Openbaar Ministerie.

Minder blij

Strafadvocaten zijn minder blij met de nieuwe wet, die nog van de hand is van Fred Teeven. “Een onbeperkt spreekrecht leidt tot verharding van het onderzoek ter terechtzitting”, zei Bart Nooitgedagt, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA), al eerder tegen de website Mr. Online.

Waarheidsvinding

Volgens Nooitgedagt gaat het tijdens een proces vooral om waarheidsvinding. “Het draait om het boven tafel krijgen van feiten. Een onbeperkt spreekrecht van slachtoffers leidt tot vervuiling van het strafproces. Het risico bestaat dat de rechter door dit spreekrecht al bevooroordeeld raakt voordat de schuldvraag beantwoord is.”

Slachtofferhulp Nederland, dat betrokken kan zijn bij de voorbereiding van slachtoffers op hun spreekrecht, vindt de nieuwe wet juist een goede ontwikkeling.