‘Onderzoek naar leidinggevenden inlichtingendienst politie’

Er is een onderzoek gaande naar leidinggevenden van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de landelijke eenheid van de politie. Volgens het radioprogramma Argos van VPRO/Human is er een vermoeden van plichtsverzuim.

Niet buiten functie

Het onderzoek is gestart na een klacht van veertien leden van het Team Criminele Inlichtingen (TCI). Er zijn ernstige klachten over de wijze van leidinggeven en zij spreken van een verziekte werksfeer. Klachten zijn niet opgepakt en problemen niet opgelost, met verstoorde verhoudingen en wantrouwen tot gevolg. Ook is er melding gedaan van het opzettelijk zoekmaken van officiële stukken, blijkt uit documenten die Argos heeft ingezien en er zijn problemen over racistische opmerkingen. De problemen spelen al vanaf 2015.

Er lopen disciplinaire onderzoeken naar drie mensen van het TCI. De politie geeft geen commentaar anders dan dat de twee leidinggevenden niet buiten functie zijn gesteld. Ook worden gesprekken gevoerd met de medewerkers.

Landelijke eenheid

De afgeschermde afdeling spreekt met informanten en vergaart zo kennis over criminele organisaties. Als de leiding van deden TCI dat noodzakelijk vindt wordt er informatie doorgegeven aan tactische teams in de opsporing. De bron van de informatie blijft altijd afgeschermd. De TCI van de landelijke eenheid houdt zich specifiek bezig met landelijk of internationaal opererende criminelen.