Onderzoek naar rechter Den Haag

Een strafrechter in Den Haag is door het bestuur van de Haagse rechtbank op non-actief gesteld. De hoofdofficier van justitie is door het bestuur gevraagd een onderzoek in de stellen of er strafbare feiten zijj gepleegd tijdens het optreden van de rechter in functie. De rechter is kwestie is H.J. de Graaff. Hij zou misschien een strafbare handeling hebben verricht door het valselijk opmaken van een proces-verbaal over een zitting inzake een vechtpartij om drugs in een woning aan het Granietgroen in Zoetermeer. Eén van de betrokkenen overleed korte tijd na die gebeurtenis aan een hartstilstand.

De beschikking was een correctie op een proces-verbaal van een door De Graaff voorgezeten zitting van de meervoudige strafkamer.  De Graaff werd in die zaak en op die zitting gewraakt. Op 10 december 2010 is door de wrakingskamer van de rechtbank de wraking toegewezen.

Later bleek in die strafzaak – voor een andere meervoudige kamer – dat er vragen en twijfels bestonden over de juistheid van de correctiebeschikking door De Graaff.

Het bestuur van de rechtbank vindt dat er nooit twijfels mogen bestaan over de juistheid van een van de rechtbank afkomstig document en heeft daarom onderzoek laten instellen naar de gang van zaken. Een voormalig rechtbankpresident had dit gedaan maar dat nam de twijfels niet weg.

De meervoudige kamer die de desbetreffende zaak op 21 december 2010 heeft behandeld heeft vastgesteld dat door de omstreden beschikking de belangen van de verdachte niet zijn geschaad. Maar omdat er volgens het bestuur geen twijfel mag bestaan over de juistheid van een van de rechtbank afkomstig document is toch het Openbaar Ministerie ingeschakeld.

De Graaff is op non-actief gesteld.

Zie de Haagse rechtbank.