Onderzoek naar verdachte rechters

Twee rechters in Breda mogen voorlopig geen strafzaken meer doen in afwachting van de uitkomst van een onderzoek naar ‘serieuze integriteitschending’. Volgens NRC Handelsblad heeft president Henk Naves van de rechtbank in Breda de twee magistraten ‘in de luwte heeft gezet’.

De procureur-generaal van de Hoge Raad, Jan Watse Fokkens, zal bekijken of de rechters tijdens een strafzaak mogelijk ontoelaatbare contacten hebben gehad met een officier van justitie. ‘Dit soort aantijgingen moet je serieus nemen’, zegt Naves. Dit is een uitzonderlijke maatregel. 

De maatregel tegen de rechters in Breda is opgelegd nadat rechters uit Arnhem vorig jaar ernstige twijfels hebben uitgesproken over het handelen van hun Brabantse collega’s. De rechters uit Arnhem hebben een strafzaak tegen een man die verdacht wordt van doodslag op een baby in december 2009 overgenomen van de rechtbank in Breda. Dat gebeurde nadat zich bij de behandeling van die zaak in Breda incidenten hadden voorgedaan.

De twee rechters uit Breda zouden met een officier van justitie ‘buiten de zitting om’ ontoelaatbaar overleg hebben gehad.

Zie NRC.