Onderzoek Willeke Dost gestrand

Het onderzoek inzake de verdwijning van Willeke Dost is gestrand. Het Openbaar Ministerie in Assen heeft de zaak afgesloten en overgedragen aan het cold case-team. ‘Ondanks alle inspanningen en verrichte onderzoekshandelingen van de politie en het Openbaar Ministerie heeft het onderzoek geen duidelijkheid gegeven op de vraag: wat is er met Willeke gebeurd? Wij betreuren dit ten zeerste’, aldus het Openbaar Ministerie.

De politie en het OM vonden het belangrijk nog éénmaal te kijken of er aanknopings-punten voor nader onderzoek te vinden waren in deze zaak. Dat was de reden dat in 2009 een nieuwe onderzoek is opgestart. Het vermoeden van een ernstig misdrijf in plaats van een vermissing voerde nu de boventoon.

De 15 jaar oude Willeke Dost uit Koekange verdween in de nacht van dinsdag 14 op woensdag 15 januari in 1992. Sinds haar verdwijning 20 jaar geleden is er niets meer van haar vernomen.

Er werd een aantal scenario’s ontwikkeld met betrekking tot wat er met Willeke Dost gebeurd zou kunnen zijn. Vervolgens heeft het onderzoeksteam geprobeerd elk van deze scenario’s te bewijzen of te ontkrachten. Daarbij is gebruik gemaakt van de al beschikbare informatie en er is nieuw onderzoek verricht. In de laatste fase van het onderzoek richtten de onderzoekshandelingen zich op het natrekken van informatie. Hieruit zijn geen nieuwe aanknopingspunten naar voren gekomen. Het onderzoek is nu afgerond en het dossier wordt overgedragen aan het cold-case team.

In december werd bekend dat de pleegmoeder en de pleegbroer van Willeke Dost niet strafrechterlijk zouden worden vervolgd. Het OM in Assen zette het onderzoek toen, tot vandaag, nog wel door.