Online intimideren in 2024 strafbaar

Online intimideren in 2024 strafbaar

Doxing is vanaf 1 januari 2024 strafbaar gesteld. Via straffen probeert de overheid een deel van het probleem op te lossen. Doxing tegen onder andere politici, journalisten en politieagenten leidt tot een hogere strafeis. De overheid vindt dat ook sociale mediabedrijven hun verantwoordelijkheid moeten nemen.

Lastig vallen

Het (online) delen van iemands persoonlijke gegevens voor intimiderende doeleinden, dat is doxing. Het gaat bij doxing bijvoorbeeld om het openbaar maken van adresgegevens, contactgegevens of andere gevoelige privé-informatie die door kwaadwillenden gebruikt kan worden om mensen online of fysiek lastig te vallen.

Slachtoffers

Het Openbaar Ministerie (OM) maakt bij het bepalen van de strafeis gebruik van een richtlijn. Dit kan uiteenlopen van geldboetes en werkstraffen voor ‘first offenders’, tot gevangenisstraffen voor personen die vaker in de fout gaan. Ook wordt rekening gehouden met onder andere het aantal slachtoffers en de gevolgen.

Doxing tegen onder andere politici, journalisten en politieagenten leidt tot een hogere strafeis.

Signaal

‘Het is goed dat de wetgever een duidelijk signaal afgeeft door doxing strafbaar te stellen’, stelt het OM. ‘De gevolgen voor slachtoffers, en hun omgeving, kunnen namelijk heel groot zijn. Ook mensen met een publieke functie moeten hun werk in een democratische rechtsstaat zonder belemmeringen of intimidatie kunnen doen.’

‘Tegelijkertijd moeten we waken voor te grote verwachtingen: we hebben te maken met een maatschappelijk probleem, dat niet alleen via het strafrecht kan worden opgelost. Het is een stuk makkelijker dan een paar jaar geleden om online snel een groot publiek te bereiken. Sociale mediabedrijven hebben daarom ook een belangrijke verantwoordelijkheid in het tegengaan van strafbare uitingen via hun platforms.’