Ontluisterend beeld van recherche

Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) heeft een uiterst kritisch rapport over de recherche naar de Tweede Kamer gestuurd. Centrale begrippen: gebrekkig leiderschap, bureaucratische overlegstructuren, inflexibiliteit en het vaak ontbreken van basale recherchevaardigheden. 

Volgens het rapport, opgesteld door vier onderzoekers met verschillende achtergronden, is er binnen de recherche te weinig kwaliteit en vakmanschap en ontbreekt vaak parate kennis. Dat komt mede door een gebrekkige opleiding. Zoals een van de geïnterviewde in het rapport stelt: ‘We werken met beschikbaar, niet met geschikt.’

Vrijblijvendheid

Ook heerst er een cultuur van vrijblijvendheid, waardoor slecht functionerende rechercheurs niet worden aangesproken. Daar komt bij dat de uitrusting van de rechercheurs vaak verouderd en inefficiënt is. Zo is er in het rapport te lezen dat jonge rechercheurs liever hun privé iPhone voor het werk gebruiken, dan de verouderde diensttelefoon.

Verbeteringsprogramma’s

De laatste jaren hebben er binnen de politie verschillende verbeterings- en veranderingsprogramma’s plaatsgevonden. Hoewel die programma’s tientallen miljoenen hebben gekost, hebben ze niet de beoogde resultaten gehad. Dat komt vooral door een gebrekkige implementatie en het ontbreken van visie.

Goede weg

Toch zijn er in het rapport ook positieve elementen te ontdekken. Zo wordt het Team Grootschalige Opsporing (TGO) volgens de onderzoekers internationaal beschouwd als state of the art. Ook wordt er in het buitenland met bewondering gekeken naar de manier waarop in Nederland wordt omgegaan met slachtoffers. Het Team High-Tech Crime blijkt een wereldspeler in de bestrijding van cybercrime. En tenslotte wordt het vakmanschap van de forensische opsporing benadrukt.

De onderzoekers baseerden hun rapport op gesprekken met 150 politiemensen, journalisten en wetenschappers. Ook hebben ze stapels dossiers en rapporten doorgeworsteld.

Hier een link naar het hele rapport.