Ontslag Satudarah-ambtenaar was onterecht

De Centrale Raad van Beroep heeft donderdag besloten dat het ontslag van een sociotherapeut en ambtenaar van het ministerie van Veiligheid en Justitie om zijn lidmaatschap van Satudarah onterecht was.

Zorg

De minister heeft de ambtenaar ontslagen omdat hij vindt dat het lidmaatschap van een chapter van de motorclub Satudarah onverenigbaar is met de functie als sociotherapeut in een Forensisch Psychiatrisch Centrum. De Centrale Raad van Beroep onderschrijft wel dat het lidmaatschap reden geeft tot zorg, maar is ook van oordeel dat die zorg niet direct mag leiden tot ontslag. Daarvoor is een zorgvuldige afweging vereist aan de hand van de specifieke omstandigheden van het geval, en die afweging ontbreekt.

Nooit problemen

De ambtenaar is sinds 2002 lid van een chapter van Satudarah. In de zogeheten Circulaire Ongewenste Privécontacten van het ministerie staat dat je als ambtenaar bij Veiligheid en Justitie geen lid kan zijn van zo’n chapter. Maar in die circulaire staat ook dat er een zorgvuldige afweging moet volgen. Binnen die afweging moeten het recht op respect voor het privéleven van de ambtenaar en zijn recht op vreedzame vereniging en vergadering worden meegewogen. Ook moet er een verband zijn met de functie die de ambtenaar vervult. Verder heeft het lidmaatschap van Satudarah kennelijk nooit tot problemen bij de functievervulling geleid. De minister heeft nagelaten te onderzoeken of de man in een andere functie had kunnen worden geplaatst.

De minister moet nu een nieuwe beslissing nemen met inachtneming van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep.

De overheid voert actief beleid tegen leden van criminele MC’s en hun leden.

Zie ook:

Satudarah-lid mag geen supporters begeleiden

Ambtenaren mogen niet lid van MC zijn