Ook Tilburg tegen wietpas

De gemeenteraad van Tilburg heeft zich uitgesproken tegen invoering van de wietpas. Drie andere grote steden in Brabant deden dit al eerder. Burgemeester Peter Noordanus pleitte in de gemeenteraad juist vóór het plan van het kabinet om coffeeshops besloten clubs te maken voor meerderjarige Nederlanders met een wietpas. Een meerderheid van de Tilburgse gemeenteraad vreest dat de straathandel en overlast na de invoering van een wietpas toeneemt.

De raad geeft het college van B&W opdracht om niet aan de invoering mee te werken, tenzij de regering dat oplegt. 

Burgemeester Noordanus is voorzitter van de Taskforce bestrijding georganiseerde wietcriminaliteit in Noord-Brabant, ook een speerpunt van het kabinetsbeleid. De bedoeling van het kabinet is om de wietpas als eerste in Brabant in te voeren.

Burgemeester Noordanus verwacht dat de wietpas er toch komt, ondanks het verzet binnen grote gemeenten. Hij denkt dat het aantal drugstoeristen er door zal verminderen.

De raad vindt dat als er een wietpas komt extra politie nodig is om de te verwachten overlast tegen te gaan. Noordanus wil darvoor geen extra geld in Den Haag gaan vragen. Hij vindt dat ‘onhaalbaar en onnodig’.

Noordanus stet dat door de uitspraak van de Raad van State er wettellijk meer mogelijkheden komen om de invoerring van de wietpas tot stand te brengen. Als er een wietpas komt, zal hij controleren en handhaven.

Het is opvallend dat Noordanus, die lid is van de PvdA, het kabinetsbeleid ten aanzien van softdrugs geheel steunt. Overigens is in de Tilburgse raad het CDA voor sluiten van alle coffeeshops. De Partij van Tilburg is voor de wietpas en de VVD wil zich nog niet uitspreken over de kwestie voordat er een definitief plan van de minister op tafel ligt.