Open brief aan John van den Heuvel (COLUMN)

Beste John,

Wat was het alweer lang geleden dat je lelijke dingen over ons gezegd hebt. Totdat je ruim een week geleden weer te keer ging bij Villamedia, wat natuurlijk ook direct werd overgenomen in een publicatie van je wakkere broodheer – uiteraard zonder dat weerwoord werd geboden.

Door Nico Meijering 

Geen idee wat de aanleiding is geweest, maar het zal ongetwijfeld te maken hebben gehad met iets van gekrenktheid.

Het is echter goed om er nog even op terug te komen, aangezien er enkele misverstanden lijken te zijn gerezen en er bovendien kennelijk niemand in jouw omgeving is die jou durft terug te fluiten. Om maar meteen iets over dit laatste punt te zeggen: daar waar er binnen de advocatuur wel corrigerende mechanismen actief zijn, zien we dat niet in jouw geval waarbij je meent je de vrijheid te kunnen aanmeten om grove beschuldigingen publiekelijk te uiten. Ik doel dan bijvoorbeeld op de beschuldiging dat als een journalist iets zou overkomen, mijn collega Ficq en ik medeschuldig zouden zijn omdat wij ‘cliënten soms ophitsen tegen journalisten’.

Een beschuldiging die je uiteraard weer totaal niet kunt waarmaken en die ook valt in de categorie laster – een misdrijf zoals je wel weet. Een gevaarlijke beschuldiging ook, aangezien je daarmee ongunstige elementen zou kunnen opzetten tegen ons. Je hebt nu eenmaal een groot bereik vanwege je positie als BN’er en de diverse mediakanalen die je ter beschikking staan, terwijl de ervaring heeft geleerd dat niet iedereen altijd even verfijnd kan omgaan met beschuldigingen die jij rondstrooit. Daar komt nog bij dat je in de media altijd als crimedeskundige wordt gepresenteerd, waardoor jouw uitspraken al snel voor waar kunnen worden versleten. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de totaal niet onderbouwde beschuldiging aan mijn adres dat de verharding in het criminele milieu mede aan mij te wijten zou zijn.

Nu verkeerden wij in de veronderstelling dat jouw beschuldigingen waren voortgekomen uit minder gecontroleerde emotie, maar jouw uitlatingen van afgelopen donderdag in Villamedia en RTL Boulevard doen misschien toch anders vermoeden. Vandaar deze brief om nog maar eens duidelijk te maken dat je je dient te onthouden van dergelijke beschuldigingen, maar dus ook om nog wat misverstanden weg te nemen.

Bijvoorbeeld het misverstand dat jij alleen maar je ‘mening’ zou hebben geuit en dat wij met onze sommatie ‘kritische journalisten’ de mond zouden willen snoeren, zoals je openlijk krokodillentranen huilde. Het doet een beetje afbreuk aan je vermeende deskundigheid. Je kent immers natuurlijk best wel het verschil tussen een mening en een beschuldiging.

Natuurlijk mag jij ook een mening hebben, net zoals wij een mening hebben over jouw manier van journalistiek bedrijven, hoewel wij wat minder de behoefte voelen om die te pas en te onpas van de daken te roeptoeteren.

En zo mag jij zelfs tot op zekere hoogte de mening hebben dat wij – in tegenstelling natuurlijk tot journalisten zoals jij – zouden weigeren ‘enige medeverantwoording [sic] te nemen en een bijdrage te leveren aan het doorbreken van deze geweldsspiraal’. Het probleem is echter wel dat met zo’n mening dan weer jouw veronderstelde deskundigheid in het gedrang komt. Want waar baseer je zo’n mening dan op? Wat weet jij nou eigenlijk van wat wij achter onze verplichte schermen van geheimhouding doen om geweld te voorkomen? En wat zou je eigenlijk willen zien als bijdrage van advocaten? Dat strafadvocaten hun cliënten bijeenroepen in de RAI en ze toespreken dat ze geen geweld meer mogen gebruiken? En als we ze dan toch toespreken, dat ze ook niet drugs moeten verhandelen of kinderen mogen ontvoeren? Of wil je dat we gaan bemiddelen tussen rivaliserende groepen? Sorry John, maar wij mogen ons niet in criminele aangelegenheden mengen. En als het wel zou mogen: wie zou denk je dan als eerste schande prediken dat die advocaten te dicht op de criminaliteit zitten?

Jouw deskundige mening is al met al niet erg doordacht, vind je ook niet?

Trouwens, als we het toch over bijdragen aan het doorbreken van de geweldspiraal hebben: wat is jouw bijdrage de afgelopen dertig jaar eigenlijk geweest? Als je ook maar één voorbeeld kunt aandragen, dan zal ik je voordragen voor een lintje.

Met vriendelijke groet,

Nico

Amsterdam, 21 januari 2018