Opstanden in Italiaanse gevangenissen door corona-virus (VIDEO)

In verschillende gevangenissen in Italië zijn opstanden aan de gang. In Modena zijn daarbij zes doden gevallen. In Milaan en Napels klommen gedetineerden op het dak en scandeerden leuzen. In Frosinone, ten zuiden van Rome, hebben gedetineerden de gevangenis gebarricadeerd.

De doden in Modena vielen tijdens gevechten van gedetineerden met bewaarders.

In de grootste gevangenis van Italië, Poggioreale in Napels, met zo’n 2200 gedetineerden, werden deuren gebarricadeerd. In Pavia, bij Milaan, zijn twee bewaarders gegijzeld en mishandeld. Er is een grote groep gevangenen ontsnapt uit de gevangenis in Foggia. In totaal is het in 27 inrichtingen in het land onrustig.

Een van de oorzaken van de spanningen is het feit dat bezoeken door familie in verband de virusuitbraak zijn stopgezet.

Beelden uit Modena: