Opstelten: ‘Regulering wietteelt kan niet’

De discussie wordt al lang gevoerd. Moet de overheid de wietteelt in ons land niet gewoon legaliseren? Minister Ivo Opstelten, van Veiligheid en Justitie, laat middels een brief aan de Tweede kamer weten dat de regulering van de wietteelt niet kan en dat het geen oplossing biedt voor de problemen rond georganiseerde criminaliteit.

Volgens Opstelten is het grootste deel – ongeveer 80 procent – van de wietteelt in Nederland bestemd voor de export en niet voor de coffeeshops in ons land. ‘De georganiseerde criminaliteit omtrent de illegale wietplantages zal dus niet verdwijnen bij regulatie van wietteelt’, stelt Opstelten in de brief aan de Tweede Kamer.

Verder zegt Opstelten in de brief dat het reguleren van de wietteelt internationaal gezien wettelijk niet is toegestaan. Volgens internationale verdragen kan alleen wegens medicinale of wetenschappelijke doeleinden een ontheffing worden verleend.

‘Het zal duidelijk zijn, dat het verstrekken door de overheid van een vergunning buiten de doelstellingen van het verdrag en Opiumwet zou neerkomen op een opzettelijke  schending van de wettelijke en verdragsverplichtingen die op diezelfde overheid rusten’’, aldus minister Opstelten.

Verschillende burgemeesters zoeken al langer naar een oplossing voor de overlast die de georganiseerde drugscriminaliteit  met zich meebrengt. Opstelten zegt de burgemeester te begrijpen, maar ze moeten volgens de minister geen valse verwachtingen scheppen door serieus na te denken over het reguleren van wietteelt.