Opstelten wil agenten sterker maken

Minister Opstelten van Justitie wil het aantal politiemensen dat verminderd inzetbaar is door sociale en psychische klachten vóór het einde van deze kabinetsperiode met de helft terugdringen. Om de fysieke en mentale weerbaarheid van agenten te versterken, komen er extra trainingen voor politiemensen. Ook wordt de professionele opvang voor agenten verbeterd. De plannen zijn een reactie op onderzoeksresultaten dat 10% van de politiemensen tobt met post traumatische stressklachten, opgelopen tijdens het werk.

Opstelten wil ook dat bij de werving en selectie van nieuwe politiemensen en tijdens de opleiding meer aandacht komt voor de fysieke en mentale conditie van agenten.

In een brief (pdf) aan de Tweede Kamer schrijft Opstelten dat hij een actieplan (pdf) Versterking professionele weerbaarheid heeft laten maken.

Dat actieplan moet de weerbaarheid van zowel executieve als ondersteunende politieambtenaren versterken.

De maatregelen zijn gericht op preventie, training, zorg en nazorg. Zo wordt er bij de werving en selectie van politiemensen en tijdens de opleiding meer aandacht besteed aan mentale en fysieke weerbaarheid. Dit moet uitval van aspiranten en politiemensen op een later moment voorkomen. Alle politiemensen krijgen extra weerbaarheidtrainingen met aandacht voor gevaarbeheersing en optreden bij specifieke incidenten.

Leidinggevenden en gewone politiemensen zullen worden getraind in het herkennen en het omgaan met psychosociale klachten.

Zie ook:

Tien procent van de agenten heeft PTSS