Opvallend veel plichtsverzuim in Bijlmerbajes

In 2014 en 2015 zijn er in totaal bijna 140 onderzoeken naar plichtsverzuim en integriteitsschendingen in de Bijlmerbajes geweest. Een relatief groot aantal. Bij alle onderdelen van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zijn in die periode bijna 470 onderzoeken gedaan.

Integriteitsproblemen

Dat blijkt uit cijfers die DJI aan advocaat Sébas Diekstra heeft vrijgegeven. De reden ligt volgens DJI in een apart beleid dat in de Bijlmerbajes was gericht op plichtsverzuim. Er werd een zerotolerancebeleid gevoerd. De bajes tobde met onder meer integriteitsproblemen (zie ook dit artikel uit 2008). Om deze reden werd de laatste jaren veel tegen lichte vergrijpen opgetreden. En dat verklaart dat het aantal onderzoeken verhoudingsgewijs zo groot was.

Zware vergrijpen

Uit een overzicht blijkt dat er zes medewerkers zijn ontslagen voor zware vergrijpen. Het gaat daarbij onder meer om betrokkenheid bij smokkel en ongeoorloofd contact met een gedetineerde. Andere onderzoeken zijn ingesteld naar privégebruik van een dienstauto en schending van de privacy. In totaal zijn er in twee jaar tijd naast ontslag 71 andere straffen opgelegd aan medewerkers van de Bijlmerbajes: geldboetes, schriftelijke berispingen en inhouding van salaris.

Sinds begin juni is de bekendste gevangenis van Nederland gesloten. In augustus nemen duizend asielzoekers er hun intrek.

Zie ook:

Laatste dag voor de Bijlmerbajes (VIDEO)