Pedagoog aangehouden om ontucht

Naar pas nu bekend is gemaakt door het Openbaar Miinsterie heeft de politie in december een 58-jarige man uit Haarlem aangehouden die wordt verdacht van plegen van ontuchtige handelingen bij verschillende minderjarige cliënten in de periode van 2004 tot 2011, tijdens zijn werk als orthopedagoog. In september 2012 werd aangifte tegen hem gedaan over ontuchtige handelingen bij een kind dat in 2010 en begin 2011 bij de orthopedagoog onder behandeling was geweest.

Door de afdeling Jeugd en Zeden van politie Kennemerland is een onderzoek ingesteld en vervolgens is de verdachte aangehouden.

Tijdens de verhoren bekende de Haarlemmer dat hij meerdere minderjarige slachtoffers heeft gemaakt in de uitoefening van zijn functie. Naast een bekentenis in eerdergenoemde zaak, bekende hij bij nog 11 minderjarigen ontuchtige handelingen te hebben gepleegd of een poging daartoe te hebben ondernomen in de periode van 2004 t/m 2011.

De politie heeft zich in eerste instantie gericht op het achterhalen van de identiteit van de slachtoffers. Inmiddels zijn de slachtoffers en hun ouders door zedenrechercheurs geïnformeerd over de verdenkingen. Aan hen is professionele hulp aangeboden.

De verdachte is begin december aangehouden en zit nog steeds in voorlopige hechtenis.

In juni 2011 is deze verdachte ook aangehouden wegens ontucht met een minderjarige cliënt. Hij is daarvoor door de Haarlemse rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden waarvan 9 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 5 jaar. Daarnaast is tevens een verbod opgelegd om zijn beroep uit te oefenen. Na zijn vrijlating in maart 2012 is hij ook niet meer werkzaam geweest met kinderen en heeft hij zich onder behandeling laten stellen.

Alle feiten die deel uitmaken van dit onderzoek, hebben overigens plaatsgevonden in de periode vóórdat verdachte in juni 2011 werd aangehouden.

Het onderzoek wordt voortgezet.