Over dna in vluchtauto’s

Daders van een misdrijf zoals een liquidatie of ramkraak, maken vaak gebruik van een vluchtauto. Die auto kan forensisch bewijsmateriaal opleveren als verdachten daar dna-sporen hebben achtergelaten. Rechercheur Tialda de Wolff deed in samenwerking met het NFI onderzoek naar waar in auto’s dna wordt achtergelaten.

De Wolff en het NFI deden onderzoek in 25 auto’s met vaste en wisselende bestuurders en kwamen tot een aantal verrassende bevindingen.

Helemaal geen dna

Zo had één bestuurder helemaal geen dna achtergelaten in de auto, zelfs na 3 ritten van een half uur niet. De Wolff in het magazine @NFI: ‘De een laat meer dna achter dan de ander, dat is bekend. Maar deze persoon houdt het stuur toch een halfuur met blote handen vast. Het feit dat je geen dna aantreft, betekent dus niet per definitie dat je niet in die auto hebt gezeten.’ Een ander uiterste kwam De Wolff ook tegen: na 47 dagen vond ze nog dna van iemand terug op een autogordel. Dat was van een persoon die slechts een halfuur in de auto van iemand anders had gereden.

Stuur

Op verschillende plekken in de auto vond de onderzoekster dna terug van de bestuurders en bijrijders. Vooral op het stuur, de handrem, de binnenste deurgreep en de gordel. Op de spiegel en de hendel van de stoel werd nauwelijks dna teruggevonden.

Bijrijder

Dna van de eigenaar van de auto vond De Wolff door de hele auto terug, zowel aan bestuurderskant als de bijrijderskant. ‘Het dna van de bijrijder zag ik hoofdzakelijk aan de bijrijderskant en geen enkele keer op het stuur. Dat is interessant om te weten. Als je dna van iemand op het stuur vindt die beweert de bijrijder te zijn geweest, dan is dat dus zeer onwaarschijnlijk.’

Beperkingen

De Wolff wijst in het magazine @NFI ook op de beperkingen van haar onderzoek, omdat ze ‘maar’ 25 auto’s heeft onderzocht en per voertuig 20 bemonsteringen heeft gedaan.