Over geknutsel met tapbewijs

Alleen in Italië luisteren de opsporingsautoriteiten waarsachijnlijk meer af dan in Nederland. Daar komt bij dat er volgens televisieprogramma Brandpunt is er reden om eraan te twijfelen dat alle die afgeluisterde gesprekken correct in het strafdossier worden weergegeven. Kijken na de break.

Afgeluisterde telefoongesprekken worden door agenten geheel of geparafraseerd uitgeschreven in een tapverslag. Naar waarheid opgemaakt onder ambtseed. Maar deze tapverslagen zijn lang niet altijd een trouwe weergave van het afgeluisterde gesprek. Justitie laat ontlastende informatie weg, teksten worden veranderd of personen worden verwisseld.