Overleveringen naar Polen gestopt

De Internationale Rechtshulpkamer (IRK) van de rechtbank Amsterdam stopt voorlopig met het toestaan van overleveringen van verdachten en reeds veroordeelde personen naar Polen. De rechtbank maakt zich zorgen over de onafhankelijkheid van de rechtspraak in dat land.

Europees aanhoudingsbevel

De IRK heeft vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over de consequenties van de problemen met de onafhankelijkheid van de Poolse rechterlijke macht. De IRK heeft ook al deze zomer op 31 juli vragen aan het Hof in verband met deze kwestie gesteld. Die vragen hadden betrekking op een Europees aanhoudingsbevel (EAB) dat door een Poolse rechter was uitgevaardigd met het oog op een strafrechtelijke vervolging.

Waarborgen

In het voetspoor hiervan heeft de IRK nu een vraag gesteld over een EAB dat betrekking heeft op het ten uitvoer leggen van een door een Poolse rechter opgelegde gevangenisstraf. De IRK wil zeker weten of het ontbreken van voldoende waarborgen voor de onafhankelijkheid van Poolse rechters ook gevolgen heeft, wanneer die waarborgen al ontbraken ten tijde van het uitvaardigen van een EAB ten behoeve van het uitzitten van een al opgelegde gevangenisstraf.

Door deze uitspraak en een reeds eerder gedane uitspraak van 18 augustus jl. is nu duidelijk dat er voorlopig geen personen meer zullen worden overgeleverd naar Polen.