OvJ ontslagen na drinken op werk

Omdat hij tijdens werktijd alcohol nuttigde, is een officier van justitie uit zijn ambt gezet. De Centrale Raad van Beroep – de hoogste rechter in ambtenarenzaken – laat in haar uitspraak weten dat het drankgebruik van de aanklager al langere tijd bekend was en het opgevallen was dat hij soms een rood hoofd en bloeddoorlopen ogen had.

Volgens de Centrale Raad van Beroep is het drankgebruik van de officier niet alleen slecht voor zijn eigen positie, maar ook voor het aanzien van het Openbaar Ministerie (OM). De rechter zegt dat de man onder werktijd heeft gedronken en vervolgens als aanklager in de rechtszaal heeft opgetreden. Verder zou hij een ‘gewaarschuwd man’ zijn. De aanklager was volgens de rechter psychisch niet zo ziek dat hij niet meer kon inschatten dat het fout was wat hij deed.

De man werkte bij een van de regionale parketten van het OM.